Ekologia

UNESCO wzywa do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Demonstracja przed Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, zorganizowana przez koalicję Kocham Puszczę pod hasłem "UNESCO! Powstrzymaj wycinkę Puszczy Białowieskiej!"
PAP/ Stanisław Rozpędzik
Do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej i przyjęcia misji ekspertów wezwał polskie władze Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Po poprawkach, które wcześniej zgłosił Kazachstan, zgodzono się na wydłużenie terminu przedstawienia raportu o stanie zachowania puszczy do grudnia 2019 r., ale znalazł się tam zapis o możliwym wpisie na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO przedstawiciel Portugalii poprosił polską delegację o wyjaśnienie nagłej zmiany stanowiska i wypowiedź przedstawiciela Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) – tłumacząc, że tego wymaga transparentność podejmowania decyzji na forum UNESCO.

Reprezentant Finlandii złożył wniosek o przyjęcie decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w niezmienionej, pierwotnej formie – takiej, jaka była przewidziana przed sesją w Krakowie. Takie samo stanowisko zajęła Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.

Delegacja kazachska zaproponowała m.in. wykreślenie z dokumentu zapisu dotyczącego stanowiska Komisji Europejskiej ws. Puszczy, dodanie zapisu o dopuszczeniu sanitarnych cięć drzew z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony drzewostanu przed kornikiem drukarzem oraz przedłużenie terminu przygotowania raportu o stanie zachowania Puszczy Białowieskiej do grudnia 2018.

"Obraz Puszczy znacznie się zmienił"

Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny zwrócił na środowej dyskusji uwagę, że przez sześć ostatnich lat obraz Puszczy znacznie się zmienił. Zaznaczył, że liczba obumarłych drzew w Puszczy jest "wyższa niż wystarczająca".

- Być może rozwiązaniem problemu będzie opracowanie planu zarządzania, który powinien powstać i zostać wdrożony w ciągu kilku najbliższych lat. Może to pozwolić osiągnąć to, co chcemy chronić w lesie - oczywiście w porozumieniu z Białorusią - powiedział wiceminister Konieczny.

Jego zdaniem "jedna trzecia lasu jest ściśle chroniona". - Mamy miejsca, z których możemy obserwować procesy naturalne, które - moim zdaniem - nie mogą dziś być nazywane naturalnymi, kiedy dysponujemy zbyt małymi obszarami służącymi do obserwowania tych zjawisk. Zapominamy jednak niemal zupełnie o bioróżnorodności. Jak wynika z prac naukowych, oczywistym jest, że nie możemy chronić niektórych gatunków, gdy jesteśmy ograniczani - mamy związane ręce - podkreślił Konieczny.

Jak zaznaczył od dwóch lat prowadzona jest inwentaryzacja. Zaobserwowano, że pewne gatunki znikają z terenów Puszczy. - Moim zdaniem powinniśmy ten proces zatrzymać. Może się to stać jedynie dzięki aktywnej ochronie - dodał.

W dyskusji wziął również udział p.o dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Rafał Kowalczyk. Jego zdaniem "Białowieski Park Narodowy jest najlepiej zachowanym kompleksem leśnym w Nizinie Środkowoeuropejskiej, która została stworzona przez procesy naturalne z małym udziałem człowieka, w porównaniu do innych lasów na tych obszarach".

- Obszar ten cechuje się ogromną bioróżnorodnością. Wynika ona z obecności obumarłych drzew i procesów naturalnych, które tam zachodzą. One warunkują bogactwo tego lasu i nie powinny być kontrolowane poprzez ścinanie drzew, stanowiące zagrożenie dla ekosystemu - powiedział Kowalczyk.

Jak zaznaczył "teraz jeden z cudów natury jest niszczony przez ciężkie maszyny, co nie ma nic wspólnego z aktywną ochroną".

- Obecna działania destrukcyjne na jej terenach zostały potępione przez większość ważnych gron naukowych i akademickich. Również Komisja Europejska uruchomiła w tej sprawie procedurę. (...) Zmiany - przede wszystkim, dot. punktu piątego - pozwalają na kontynuowanie ścinania drzew, co niszczy Puszczę każdego dnia. Zachęcamy Komisję, aby stanęła za ochroną i zaakceptowała projekt bez żadnych poprawek - zaapelował Kowalczyk

Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL