Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Jan Szyszko: Puszcza Białowieska umieszczona bezprawnie na liście UNESCO

PAP, Marcin Obara
W 2014 r. łamišc prawo, bezprawnie wpisano Puszczę Białowieskš na listę œwiatowego dziedzictwa przyrodniczego - poinformował w Sejmie minister œrodowiska Jan Szyszko. Dodał, że "sprawa jest w prokuraturze".

Szef resortu œrodowiska odpowiadał posłom PO na pytanie ws. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. - Jest rok 2014, łamišc prawo, ten obiekt (Puszczę Białowieskš - PAP) wpisano na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, nie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tylko przyrodniczego, jako nietknięty rękš człowieka w przeszłoœci - powiedział Szyszko. Dodał, że sprawa jest w prokuraturze.

Komitet Œwiatowego Dziedzictwa w 2014 r. przyjšł, zgłoszony przez Polskę i Białoruœ, wspólny wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej, leżšcej po obu stronach granicy, na listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Starania trwały od 2008 r.

Minister przekonywał, że obecnie na terenie Puszczy mamy do czynienia z prawnš sprzecznoœciš. Z jednej strony sš przepisy UE - które jak zaznaczył minister - nakazujš ochronę występujšcych tam siedlisk, a z drugiej przepisy UNESCO, które mówiš "nietknięte rękš człowieka i w zwišzku z tym nie wolno tego użytkować". Szyszko wskazał, że "można się zapisać do tych, którzy sš albo za jednš koncepcjš, albo za drugš". - Albo za koncepcjš UNESCO, albo za koncepcjš respektowania prawa UE, gdzie trzeba chronić i przywrócić siedliska i gatunki, które zostały tam zniszczone - zaznaczył.

Szef Ministerstwa Œrodowiska poinformował, że prowadzona jest analiza ekonomiczna, ile kosztowała utrata siedlisk i gatunków oraz ile kosztować będzie ich przywrócenie. Dodał, że prowadzona jest także analiza z punktu widzenia emisji i pochłaniania CO2 w puszczy. Zwrócił uwagę, że jest to istotne w zwišzku z konwencjš klimatycznš ONZ i porozumieniem paryskim z 2015 r., które - jak podkreœlił - mówiš o wykorzystaniu dwutlenku węgla, jego pochłaniania do regeneracji układów przyrodniczych. - Ten eksperyment jest również założony - powiedział.

Szyszko mówił z trybuny sejmowej, że drzewa w puszczy tętniły życiem w 2007 r., kiedy dziesięcioletni plan urzšdzenia lasu pozwalał na wycinkę 140 tys. m szeœc. drzew, kiedy wyznaczano obszary Natury 2000. Dodał, że sytuacja zmieniła się w 2011 roku. Wówczas "błędnymi decyzjami politycznymi" zdecydowano się zmniejszyć "pozyskanie drzew dojrzewajšcych" do 46 tys. m szeœc. Wtedy - jego zdaniem - zaburzona została gospodarka wodna w Puszczy, zaczęły zanikać siedliska Natura 2000 oraz gatunki zwierzšt tam występujšce.

Minister Szyszko przypomniał, że na terenie puszczy, kosztem 5 mln zł, prowadzona była inwentaryzacja. Zapewnił, że brało w niej udział ponad 200 specjalistów z zakresu rożnych nauk przyrodniczych (m.in. ornitolodzy, fitosocjolodzy, entomologowie), którzy zinwentaryzowali ponad 1000 gatunków. Wyznaczyli też mapy ich występowania. Monitorowany jest także Białowieski Park Narodowy. Minister zapewnił, że w tzw. strefie referencyjnej, czyli na 17 tys. ha "nic nie robimy", z kolei na pozostałych 34 tys. ha "zaczynamy naprawę sytuacji".

Puszcza po polskiej stronie zajmuje 60 tys. ha, z czego Park Narodowy stanowi 10 tys. ha.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL