Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Młodzi uczš się o Polakach na Wschodzie

W 2016 r. w ramach tego samego projektu nauczyciele odwiedzili m.in. cmentarz Orlšt Lwowskich
archiwum prywatne, Marek Kozubal
Coraz więcej uczniów zdobywa wiedzę na temat Polaków mieszkajšcych na Wschodzie.

W ramach projektu „Polacy na Wschodzie – nasze zobowišzania" autorzy dotarli do ponad 3,5 tysišca uczniów z 21 szkół, 15 miast i 5 województw. Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych – gimnazjów, liceów i techników. W jego ramach została przygotowana "Teka Edukacyjna", składajšca się z pięciu scenariuszy lekcyjnych i pomocy naukowych.

"Dołożono wszelkich starań, aby omawiane zagadnienia miały charakter przekrojowy – umożliwiajšcy zarówno zdobycie niezbędnej wiedzy historycznej, jak również informacji obejmujšcych współczesnš aktywnoœć Polaków na Wschodzie" – opisuje Jakub Kajmowicz, prezes Fundacji Energia dla Europy.

W maju odbył się wyjazd szkoleniowy do Lwowa, którego celem było przygotowanie nauczycieli (ze szkół uczestniczšcych w projekcie) do wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz zapoznanie z działalnoœciš polskich organizacji działajšcych na Ukrainie. Nauczyciele rozmawiali z dyplomatami, ekspertami oraz osobami polskiego pochodzenia, które mieszkajš w tym kraju. Spotkali się z Rafałem Wolskim (Konsul Generalny RP we Lwowie), Wojciechem Królem (Kierownik Wydziału Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie), Januszem Balickim (prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi), Łucjš Kowalskš (dyrektor Szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie), Weronikš Pazdej (dziennikarka Radia Lwów), Władysławem Kuczyńskim (23-letni Polak z Zimnej Wody, który walczył na wojnie w Donbasie), dr Pawłem Kowalem (były wiceminister spraw zagranicznych, historyk, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych PAN).

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili także Brzuchowice, gdzie odbywała się "Lwowska Majówka 2017", organizowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz œrodowiska polskie. Nauczyciele wysłuchali wykładu poœwięconego procedurom zwišzanym z otrzymaniem Karty Polaka oraz mieli okazję do rozmów z Polakami mieszkajšcymi na Ukrainie.

- To już druga edycja naszego projektu o Polakach na Wschodzie – niezmiennie stawiamy sobie za cel zainteresowanie młodych ludzi losem naszych rodaków, którym wiele lat temu "uciekła granica". Sukcesywnie rozbudowujemy jego częœć merytorycznš, czego widocznym efektem sš przygotowane materiały edukacyjne – doceniajš je zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, dzięki czemu z roku na rok projekt cieszy się większym zainteresowaniem – opisuje projekt Jakub Kajmowicz, prezes Fundacji Energia dla Europy.

Projekt „Polacy na Wschodzie - nasze zobowišzanie" był inicjatywš realizowanš w 2017 r. przez Fundację Energia dla Europy dzięki strategicznej współpracy z Fundacjš PZU.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL