Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Studenci wycišgajš rękę do uczniów

Dla dzieci z małych miejscowoœci programy wolontaryjne sš często jedynš szansš na udział w ciekawych projektach naukowych.

Polacy doœć chętnie angażujš się w nieodpłatnš pracę na rzecz innych. Z danych GUS wynika, że w 2016 r. w różnego rodzaju wolontariatach działało 8,5 proc. osób powyżej 15. roku życia. Byli to przeważnie młodzi, do 24. roku życia, najczęœciej studenci.

– Wolontariat jest dla studentów doskonałym sposobem, by się sprawdzić w nowej dziedzinie, poznać ciekawych ludzi, nauczyć się wrażliwoœci i spojrzeć na wiele spraw z zupełnie nowej perspektywy – tłumaczy Zyta Machnicka, ekspertka i trenerka, która pomaga firmom w tym, by stały się one lepszymi pracodawcami.

Jednym z największych projektów dla młodych ludzi jest „Projektor – wolontariat studencki". Program działa od 2003 roku. W tym czasie przeprowadzono już ponad 33 900 projektów edukacyjnych w ponad 2300 szkół w Polsce. Wzięło w nich udział ponad 10 200 studentów-wolontariuszy, którzy odwiedzajšc szkoły, dzielili się z uczniami swojš wiedzš.

Co ważne, projekty te realizowane sš w małych miejscowoœciach – do 20 tys. mieszkańców. Dla wielu uczniów była to jedyna szansa na zdobycie wiedzy innej niż szkolna, ale także uzyskanie dostępu do materiałów i sprzętu, na które często szkoły nie mogš sobie pozwolić ze względów finansowych.

– Czekali na nas ludzie, którym czasami łzy płynęły z oczu. A jak spotykaliœmy się w Lublinie i w Warszawie na podsumowaniu tej akcji, to studenci, dwudziestoletni mężczyŸni, płakali ze wzruszenia, jak wiele dał im ten program. Jechali po to, żeby spotkać się z dziećmi, które czekały na przyjazd kogoœ dla nich niezwykle ważnego, młodego człowieka, o 15 lat starszego od nich, który przyjechał z dalekiego miasta i opowiadał, bawił się, angażował, był wzorem do działania – opowiada były premier, prof. Jerzy Buzek, który także został jednym z wolontariuszy Projektora.

Również sami studenci podkreœlajš, jak wiele dała im działalnoœć wolontaryjna. – Dzięki działalnoœci w Projektorze nauczyłam się współpracować w grupie, a nawet występować w niej jako lider – opowiada Aleksandra Hyla, studentka II roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Współpraca z ludŸmi przy realizowaniu projektów dodała mi pewnoœci siebie, która jest najważniejszš cechš w moim przyszłym zawodzie.

– Poznałem tu wielu ciekawych ludzi, na których mogę liczyć w każdej sytuacji. Projektor dał mi możliwoœci rozwoju oraz poczucie, że nie marnuję swojego czasu – ocenia z kolei Damian Wierzbicki, student III roku ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ale udział w wolontariacie to także możliwoœć zdobycia konkretnego doœwiadczenia zawodowego. – Dzięki wolontariatowi w Projektorze odbyłam 12-tygodniowy staż w biurze Boeinga w USA, poznałam przyjaciół, zdobyłam wiele nowych umiejętnoœci i odwagi, w tym co robię. Koordynowałam kampanię edukacyjnš „Dzieciaki w biznesie" współfinansowanš ze œrodków NBP, stworzyłam scenariusz warsztatów chemicznych, nawet uczestniczyłam w międzynarodowych warsztatach w Rumunii! Wszystko to sprawiło, że wiem, iż poradzę sobie z każdym wyzwaniem! – podsumowuje zalety wolontariatu Oksana Marczak, absolwentka logistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL