Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Boisz się błędu? Zadzwoń

Fotorzepa
Poradnie językowe przeżywajš swój renesans. Polacy częœciej dbajš o to, by mówić i pisać zgodnie z zasadami języka polskiego.

Coraz więcej osób dzwoni do Telefonicznej Poradni Językowej, która działa przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. To spora zmiana, bo do niedawna mało kto do nich dzwonił z proœbš o poradę. W rezultacie instytucja ta w praktyce przestała działać.

– Po prostu w pewnym momencie zauważyliœmy, że podczas naszych dyżurów nikt do nas nie dzwoni, stšd mniejszy rozgłos na nasz temat. W ostatnim czasie nasiliły się jednak zapytania skierowane do sekretariatu Instytutu z proœbš o poradę językowš, zatem stwierdziliœmy, że należy powrócić do dawnej tradycji – tłumaczy dr Marcin Poprawa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sprawami językowymi zainteresowani sš urzędnicy, nauczyciele, dziennikarze, a także całe zespoły redakcyjne z wydawnictw. Najrzadziej z wštpliwoœciami zwracajš się do nich studenci.

– Pytania sš rozmaite. Od takich doraŸnych, dotyczšcych oceny słowa pod względem poprawnoœciowym, po bardziej pogłębione i wymagajšce interpretacji problemów językowych. Natomiast statystycznie najczęœciej padajš pytania o użycie wielkiej i małej litery, szczególnie w nazwach tytułów, œródtytułów, nazw imprez okolicznoœciowych czy gatunków – opowiada dr Poprawa. – Z drugiej strony trafiajš do nas także zapytania o pisownię „nie" z rzeczownikami odczasownikowymi, choć wydaje się, że reguła językowa jest jasna – dodaje ekspert.

Podobne poradnie funkcjonujš też przy innych uczelniach. Przykładowo w archiwum poradni Uniwersytetu Œlšskiego znajduje się już 3298 odpowiedzi na zapytania językowe.

„Nie zajmujemy się odrabianiem uczniowskich prac domowych, pisaniem żadnych innych prac, gromadzeniem bibliografii ani materiałów do prac ani ustalaniem etymologii nazwisk i genealogii" – zastrzegajš na stronie internetowej działajšcy w niej językoznawcy.

Z kolei Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego istnieje od 1973 r. Od tamtej pory osoby dyżurujšce odpowiedziały na około 28 tysięcy pytań, które zostały zanotowane w 11 zeszytach formatu A5.

„Najwięcej pytań – około 30 proc. – dotyczyło zagadnień ortograficznych, niewiele mniej – 25 proc. – problemów gramatycznych (fleksyjnych i składniowych), sporym zainteresowaniem cieszy się również tematyka leksykalno-semantyczna. Nieco rzadziej natomiast zgłaszano wštpliwoœci natury słowotwórczej, etymologicznej, frazeologicznej i interpunkcyjnej" – czytamy na stronie poradni.

Jest co poprawiać, ponieważ – jak wyliczył Instytut Monitorowania Mediów – tylko od poczštku marca do końca maja zeszłego roku w internecie zostało opublikowanych około 275 tysięcy artykułów oraz postów zawierajšcych niepoprawnie napisane bšdŸ użyte w złym znaczeniu słowa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL