Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

CBA zatrzymało siedmiu pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna
Hiuppo/CC-BY-SA-4.0
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedmiu pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – dowiedziała się w œrodę PAP. Do zatrzymań doszło w prowadzonym œledztwie dotyczšcym wyłudzenia pieniędzy i poœwiadczenia nieprawdy i fałszowania umów na szkodę WAT.

Informację o zatrzymaniu tych osób przez funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA potwierdził PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura. "W tym œledztwie wczeœniej zatrzymaliœmy 16 osób" - przypomniał. Powiedział PAP, że obecnie zatrzymani to profesorowie, doktorzy i pracownicy naukowi wojskowej uczelni. Do zatrzymań doszło w ich mieszkaniach, a jedna osoba została zatrzymana w swoim biurze na kampusie.

"Czynnoœci z zatrzymanymi trwajš. Przeszukujemy tez mieszkania i ich biura na WAT" - podał.

Według nieoficjalnych informacji PAP wœród zatrzymanych sš obecni prorektor ds. naukowych uczelni, prorektor ds. kształcenia i inne osoby.

Œledztwo nadzorowane jest przez podlaski oddział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, ale zatrzymani nie będš przewożeni do Białegostoku, zarzuty zostanš postawione im w Warszawie – dowiedziała się PAP.

Œledztwo prowadzone jest od jesieni 2015 r. w Białymstoku przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że na szkodę uczelni wyłudzano pienišdze z tytułu wynagrodzeń za wykonanie prac w ramach umów cywilno-prawnych, które w rzeczywistoœci nie zostały wykonane - informowała wczeœniej prokuratura.

Do wyłudzeń miało dochodzić w 2014 i 2015 r., a w projektach badawczych podejrzani mieli sobie wzajemnie udzielać płatnych zleceń, które nie zostały wykonane, ale dodatkowe pienišdze za nie były wypłacane. Umowy miały łšcznie opiewać na kwoty od 15 tys. do 141 tys. zł – wynikało z zarzutów postawionych wczeœniej zatrzymanym prze Biuro.

W sprawie CBA zatrzymało, a prokuratura postawiła zarzuty m.in. byłemu rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej, szefowi jednej z katedr na tej uczelni. Wœród wczeœniej zatrzymanych byli też m.in. dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), kierownik Działu Informatyki WAT i b. minister zdrowia Mariusz Ł. który pracował jako dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT.

Prokuratura nie wnosiła o areszt, zastosowała wobec nich poręczenia majštkowe, a w kilku przypadkach również zawieszenie w czynnoœciach służbowych.

Delegatura CBA w Białymstoku prowadzi także pod nadzorem Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie inne œledztwo dotyczšce nieprawidłowoœci w działalnoœci WAT przy projektach i umowach, gdzie osobami podejrzanymi w sprawie sš m.in. byli i obecni żołnierze zawodowi.

Jak poinformowano w œrodowym komunikacie CBA, nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA i lista zarzutów w obu œledztwach wydłuży się ponieważ œledczy cały czas pracujš nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL