Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Lublin: Uczniowie pisali listy do żydowskiego chłopca, ofiary Holokaustu

Henio Żytomirski, ur. w 1933 r., zmarły w 1942 r. żydowski chłopiec z Lublina, ofiara Holokaustu
Wikimedia commons, domena publiczna
Listy do żydowskiego chłopca Henia Żytomirskiego, zamordowanego w czasie niemieckiej okupacji w obozie koncentracyjnym na Majdanku, pisali uczniowie w Lublinie. Uczcili w ten sposób przypadajšcy w œrodę Dzień Pamięci o Holokauœcie.

Projekt „Listy do Henia” prowadzi od 2005 r. samorzšdowy Oœrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, który zajmuje się m.in. pielęgnowaniem pamięci o dawnej żydowskiej społecznoœci. Celem projektu jest przypomnienie o zagładzie Żydów przez ukazanie postaci jednej, konkretnej ofiary.

„Zapraszamy lublinian, zwłaszcza uczniów, do napisania listu do Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca, który mieszkał w Lublinie. Kiedy wybuchła wojna miał 6 lat. Wiemy o nim doœć dużo, zachowała się kolekcja zdjęć jego rodziny. Historia chłopca ucina się na ostatniej fotografii wykonanej na Krakowskim Przedmieœciu” – powiedział Bartosz Gajdzik z Teatru NN.

Jak zauważył, proces pisania listu jest okazjš do przeprowadzenia osobistej refleksji na temat ofiar. "Zwykle mamy jakšœ wiedzę na temat zagłady Żydów, wiemy o liczbach, datach, ważnych miejscach, znamy nazwy obozów. My chcemy dać okazję do zastanowienia się, jak wyglšdał los pojedynczych osób, niczym nie wyróżniajšcych się” – dodał Gajdzik.

Losy chłopca zostały poznane dzięki jego kuzynce, której rodzina wyemigrowała przed wojnš do Palestyny. Neta Żytomirska-Avidar przekazała do Teatru NN dwa albumy zdjęć rodzinnych. Rodzina Henia Żytomirskiego była zasymilowana. Jego ojciec był nauczycielem języka hebrajskiego, listy pisał po polsku. Mieszkali przy ul. Szewskiej, a po utworzeniu getta musieli się przenieœć na ul. Kowalskš. Chłopiec najprawdopodobniej zginšł w komorze gazowej w obozie na Majdanku, miał 9 lat.

Młodzież zgromadziła się w centrum miasta przy ul. Krakowskie Przedmieœcie 64 - w miejscu, gdzie zrobiono ostatnie zdjęcie Heniowi. Tam ustawiono powiększone zdjęcie chłopca i skrzynkę, do której uczniowie wrzucali listy napisane na warsztatach i lekcjach w szkołach. Przez głoœnik odtwarzano historię chłopca.

Listy będš nadane na poczcie, na adresy, pod którymi mieszkał Henio Żytomirski. Po kilku dniach poczta zwraca je do nadawców. „To też okazja do refleksji” – zaznaczył Gajdzik.

„Listy do Henia pisane sš także podczas spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej. Do Lublina przyjeżdża corocznie wiele grup uczniów z Izraela. Wspólne pisanie tych listów przyczynia się do zbliżenia młodych ludzi” – dodał Gajdzik.

W œrodę listy do Henia pisali uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie. „Napisałem o tym, jak teraz wyglšda życie w Lublinie. Cieszę się, że nie żyję w takich strasznych czasach, jakie kiedyœ były” – powiedział jeden z uczniów z klasy informatycznej.

„Rokrocznie bierzemy udział w tej akcji. Myœlę, że takie upamiętnienie polskich Żydów jest dobry sposobem, żeby przełamywać stereotypy, przekazywać młodym ludziom wiedzę, o tym co się stało” – powiedziała Barbara Klepacka, bibliotekarka, która towarzyszyła uczniom.

Przed wojnš z ponad 110 tys. mieszkańców Lublina 40 tys. stanowili Żydzi. Dzielnica żydowska, w której Niemcy utworzyli getto, rozcišgała się wokół Zamku. Po wywiezieniu mieszkańców getta do obozów zagłady, całš dzielnicę Niemcy zburzyli.

Dzień Pamięci o Holokauœcie obchodzony jest 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL