Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Magierowski: Reforma edukacji powinna być wdrożona jak najszybciej. Brak podstaw do referendum

Fotorzepa/Ryszard Waniek
Reforma edukacji powinna zostać wdrożona jak najszybciej, brak jest w obecnej sytuacji podstaw do inicjowania ogólnokrajowego referendum w tej sprawie - ocenił szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzajšce reformę edukacji. Zgodnie z nimi w miejsce obecnie istniejšcych szkół wprowadzone zostanš: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcšce, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja majš zostać zlikwidowane. Zmiany majš być wprowadzane stopniowo poczšwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Reforma wywołuje liczne protesty: samorzšdowców, rodziców, ZNP przygotowuje strajk generalny w oœwiacie i wspólnie m.in. z partiami opozycyjnymi chce zorganizować ogólnopolskie referendum w sprawie reformy.

- Nie wiem, czy zasadne jest zbieranie podpisów pod inicjatywš referendalnš w momencie, kiedy ta ustawa została podpisana, kiedy samorzšdy i szkoły tak naprawdę, może nie wszystkie, ale przygotowujš się od jakiegoœ czasu do tej reformy. I pan prezydent sam,  rozmawiajšc z samorzšdowcami - słyszał od nich, że w wielu przypadkach oni wręcz wyrażajš satysfakcję - powiedział Magierowski, który był goœciem Radia Dla Ciebie.

Magierowski zarzucił, że dzisiejsi zwolennicy referendum to "ci sami ludzie", którzy odrzucili obywatelskš propozycję referendum dotyczšcego poprzedniej reformy w edukacji, która obniżała wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej z siedmiu do szeœciu lat.

- Podpisy pod niš zostały tak naprawdę odrzucone przez Sejm, w którym wtedy większoœć miała PO i PSL. I tam też pojawiło się, przypomnę, pytanie nie tylko o 6-latki, ale też właœnie o przywrócenie dawnego systemu szkolnictwa. Więc szczególnie w przypadku tych polityków dzisiejszej opozycji - nie majš oni tak naprawdę mandatu do tego, żeby wspierać instytucję referendum akurat w tym konkretnym przypadku - ocenił Magierowski.

Podkreœlił, że reforma edukacji "powinna zostać wdrożona jak najszybciej".

- Oczywiœcie z pełnš dbałoœciš o to, by wštpliwoœci wokół niej, przede wszystkim wštpliwoœci samorzšdowców i dyrektorów szkół zostały rozwiane. I tu jest oczywiœcie ogromne zadanie dla pani minister, która będzie kierowała procesem wdrażania tej reformy - powiedział Magierowski.

Przypomniał, że prezydent chce aktywnie monitorować wdrażanie reformy i w tym celu mianował swoim doradcš prof. Andrzeja Waœkę, który jest jednoczeœnie szefem sekcji edukacyjnej w Narodowej Radzie Rozwoju.

- Pan prezydent wie, że jest to, jeœli nie najważniejsza, to jedna z najważniejszych reform, które sš wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwoœć, dlatego zależy mu na tym, żeby wszystko się odbyło w miarę łagodnie, bez większych turbulencji. No bo nikt nie ukrywa i pan prezydent także, że ta ustawa od poczštku budziła wiele kontrowersji i politycznych i merytorycznych - powiedział Magierowski.

Dodał, że prezydent podpisał ustawy wprowadzajšce reformę edukacji w ostatnim możliwym konstytucyjnie terminie, ponieważ miał "wiele wštpliwoœci".

- Pan prezydent przez ostatnie trzy tygodnie tak naprawdę głównie o tym rozmawiał. Konsultował się z wieloma œrodowiskami, z ekspertami, samorzšdowcami (...), przedstawicielami Narodowej Rady Rozwoju, bo wiedział, że podpis pod tš akurat ustawš będzie miał ogromnš wagę - podkreœlił Magierowski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL