Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Gowin: środowisko naukowe dostrzegło, że ustawa jest szansš

Jarosław Gowin
PAP/Jacek Bednarczyk
Œrodowisko akademickie w Polsce dostrzegło i uwierzyło w to, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce jest pewnš szansš - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w œrodę podczas zakończenia Narodowego Kongresu Nauki.

Podczas Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany został projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

"Œrodowisko akademickie w Polsce dostrzegło i uwierzyło w to, że ta ustawa jest pewnš szansš" - stwierdził minister Jarosław Gowin. - "Na pewno jest wiele jeszcze problemów do rozstrzygnięcia, i na poziomie legislacyjnym, i w toku prac parlamentarnych, a potem ogrom wyzwań przy wdrażaniu, przy aplikacji tych przepisów" - podkreœlił.

Podsumowujšc obrady Narodowego Kongresu Nauki, szef resortu nauki okreœlił je, jako "bardzo uczciwy dialog", dzięki któremu nawišzana została "nić zaufania między ministerstwem (nauki i szkolnictwa wyższego - PAP) a œrodowiskiem naukowym".

Gowin zaapelował też do œrodowiska naukowego o dalszš debatę nad projektem ustawy w nadchodzšcych miesišcach, zanim jeszcze trafi on pod obrady rzšdu. Zaznaczył, że przez najbliższy miesišc resort nauki będzie czekał na opinie i uwagi do zaprezentowanego projektu. "Potrzebujemy państwa intensywnej pracy, intensywnej lektury tej ustawy przez najbliższe 4 tygodnie" - powiedział Gowin do uczestników NKN.

"Po przyjęciu ustawy przez rzšd i skierowaniu do Sejmu - jestem przekonany, że będzie to na poczštku stycznia (...) zorganizujemy wysłuchanie publiczne" - powiedział Gowin. "To będzie pierwsze w tej kadencji wysłuchanie publiczne" - podkreœlił.

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jest efektem trwajšcych ponad 1,5 roku prac, w tym konsultacji œrodowiskowych trwajšcych od paŸdziernika 2016 r. do czerwca 2017 r.

W dwudniowym kongresie, który odbył się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, wzięło udział niemal 3 tys. przedstawicieli œrodowiska akademickiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL