Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Ranking szanghajski: UW w 4. setce najlepszych uczelni, UJ - w pištej

Uniwersytet Warszawski, Brama Główna
Fotorzepa, Magda Starowieyska
W rankingu szanghajskim (ARWU) - prestiżowej liœcie 500 najlepszych uczelni œwiata - znalazły się dwie polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski powrócił do czwartej setki, a Uniwersytet Jagielloński - znalazł się w pištej setce.

Ranking najlepszych szkół wyższych na œwiecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.

Wyniki opublikowano we wtorek. W tym roku po raz 14. najlepszš uczelniš œwiata został amerykański Harvard. Na drugim miejscu znalazł się amerykański Stanford, a na trzecie miejsce awansował brytyjski Cambridge (w ubiegłym roku był na 4. miejscu).

W tegorocznym zestawieniu znalazły się dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Uniwersytet Warszawski w tym roku powrócił do czwartej setki wykazu - zajmuje teraz pozycję bliskš 300. miejsca. Od poczštku istnienia rankingu UW był w czwartej setce, tylko w ubiegłym roku zanotowano spadek uczelni do pištej setki. UW jednak wyszło z tego impasu. Z danych ARWU wynika, że przez ostatni rok UW poprawił swojš pozycję o ponad 100 miejsc.

Uniwersytet Jagielloński tymczasem zajmuje miejsce w pierwszej połowie pištej setki zestawienia. W latach 2004-2015 uczelnia była lepiej pozycjonowana w rankingu, znajdowała się w czwartej setce. W 2016 r. UJ przesunęło się jednak do dalszej setki i w tym roku podobny wynik się utrzymał.

Dokładne miejsca uczelni na rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni œwiata. Pozostałe uczelnie wymieniane sš już tylko w grupach liczšcych 50 czy 100 uczelni. Przy każdej uczelni zamieszczany jest jednak wykres, który pozwala oszacować pozycję uczelni i pokazuje jej zmiany w rankingu w czasie.

Na dodatkowej liœcie miejsc od 500. do 800 - już poza głównym rankingiem - znalazły się cztery kolejne polskie uczelnie. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza jest w siódmej setce. W ósmej setce znalazły się natomiast jeszcze Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Œlšski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Uniwersytet Wrocławski.

Ranking szanghajski tworzony jest na podstawie kilku wskaŸników. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęœciej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczbę publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science", liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się też wielkoœć osišgnięć w stosunku do wielkoœci uczelni.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL