Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

MEN: ilość prac domowych powinna uwzględniać czas na wypoczynek po lekcjach

Dziennik Wschodni, Jacek Świerczyński
Nauczyciel, zadajšc pracę domowš, powinien brać pod uwagę m.in. obcišżenie uczniów innymi przedmiotów. Iloœć zadawanych prac powinna uwzględniać koniecznoœć zapewnienia czasu wolnego uczniom po lekcjach – tak rzeczniczka MEN skomentowała list Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej ws. zadawania dzieciom prac domowych przez nauczycieli. Jego zdaniem, zbyt wiele prac domowych zadawanych dzieciom narusza ich prawo do wypoczynku i zabawy oraz stanowi także ingerencję szkoły w życie prywatne rodzin, bo poœrednio wpływa na ich rozkład dnia.

Rzecznik twierdzi, że do jego biura zgłaszajš się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych. "Uczniowie sš przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie majš możliwoœci odpoczynku oraz szans na realizowanie i rozwijanie pasji. Nauczyciel zadajšcy obszernš pracę domowš zwykle nie wie o pracach zadawanych z innych przedmiotów, czego efektem jest wielogodzinne spędzanie czasu przeznaczonego na odpoczynek, na nauce - nawet do póŸnych godzin wieczornych" - uważa rzecznik.

Dlatego RPD zwrócił się do minister edukacji o analizę przedstawionego problemu oraz rozważenie możliwoœci włšczenia przedmiotowego zagadnienia do Planu Nadzoru Pedagogicznego MEN na kolejny rok szkolny.

Rzecznika resortu edukacji Anna Ostrowska, komentujšc w pištek dla PAP list Rzecznika Praw Dziecka, przypomniała, że "zadawanie uczniom zadań domowych jest sposobem na utrwalenie lub sprawdzenie wiadomoœci zdobytych podczas zajęć lekcyjnych, pod warunkiem, że uczeń opanował treœci nauczania na lekcjach i jest w stanie samodzielnie wykonać zadania domowe".

"Nauczyciel, zadajšc pracę domowš, powinien brać pod uwagę obcišżenie uczniów wynikajšce z realizacji pozostałych przedmiotów oraz inne kwestie, np. czy zadania zainteresujš i zachęcš uczniów do pracy, czy będš dla nich ciekawe, czy wykonanie ich w domu nie będzie zbyt czasochłonne i zbyt trudne lub czy uczniowie majš dostęp do komputera czy odtwarzacza CD. Iloœć zadawanych prac domowych powinna uwzględniać koniecznoœć zapewnienia także czasu wolnego uczniom po lekcjach – na odpoczynek, posiłek, zajęcia pozaszkolne, zainteresowania oraz wykonywanie obowišzków domowych" - zaznaczyła.

Poinformowała, że wystšpienie RPD dotyczšce prac domowych wpłynęło do MEN w czwartek. "Minister w ustawowym terminie odniesie się do wystšpienia i rozważy zagadnienia, o których wspomniał rzecznik w liœcie" - dodała.

Resort ma miesišc na udzielenie rzecznikowi odpowiedzi.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL