Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Resort nauki: nie zamierzamy wprowadzać opłat za studia

Fotorzepa/Robert Gardziński
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zamierza wprowadzać odpłatnoœci za studia - zapewniła w czwartek PAP rzecznik resortu nauki Katarzyna Zawada. Odniosła się tym samym do propozycji jednego z zespołów, które pracowały nad założeniami nowej ustawy dot. uczelni.

Pod koniec maja 2016 r. resort nauki w ramach konkursu wyłonił trzy niezależne zespoły badawcze, które otrzymały granty na opracowanie i skonsultowanie założeń do nowej ustawy dotyczšcej szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawy 2.0). 31 stycznia do MNiSW wpłynęły projekty przygotowane przez te trzy zespoły.

Zaniepokojenie w œrodowisku akademickim wywołała propozycja grupy prof. Huberta Izdebskiego, która przewiduje możliwoœć wprowadzenia odpłatnoœci za studia - zwłaszcza na studiach o profilu zawodowym (byłyby to tzw. kierunki nieregulowane).

"Chciałam bardzo mocno podkreœlić, że chociaż jeden z zespołów zawarł w swoim projekcie propozycję odpłatnoœci za studia, to ministerstwo takich rozwišzań wprowadzać nie będzie. Takich pomysłów w resorcie nie ma. Zgodnie z artykułem Konstytucji RP 70 ust. 2. nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna" - zapewniła w rozmowie z PAP Katarzyna Zawada.

Podkreœliła, że projekty założeń do nowej ustawy to propozycje zespołów, a nie resortu nauki. "Zapoznamy się z tymi projektami. Do wszystkich propozycji podchodzimy bardzo poważnie, ale to nie znaczy, że ze wszystkich skorzystamy" - wyjaœniła.

Ministerstwo już udostępniło na swojej stronie internetowej wyniki prac zespołów. "Jednak oficjalna prezentacja tych założeń, które znajdujš się w projektach zespołów, nastšpi podczas jednej z konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki - 1 marca na Politechnice Warszawskiej. Tam œrodowisko naukowe i przedstawiciele ministerstwa będš o tych propozycjach pierwszy raz oficjalnie dyskutować" - zapowiedziała rzecznik MNiSW.

Szef resortu nauki, wicepremier Jarosław Gowin zadeklarował jednak w œrodę w radiu TOK FM, że jego zdaniem studia medyczne powinny być płatne. "Taka odpłatnoœć powinna być wprowadzona w połšczeniu ze stypendiami, które pokrywajš 100 proc. kosztów, ale potem trzeba byłoby te stypendia odpracować przez kilka lat. Albo jeżeli młody lekarz chce wyjechać za granicę, niech zwróci stypendium" - powiedział Gowin na antenie radia TOK FM.

"Mogę zapewnić, że tematu odpłatnoœci za studia medyczne nie będziemy podejmować w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym" - powiedziała PAP Katarzyna Zawada. Dodała, że wicepremier Gowin "podkreœla, że sytuacja, która ma miejsce - emigracja młodych lekarzy zagranicę jest zjawiskiem niekorzystnym". "Jednak szukanie rozwišzań w tym zakresie należy do Ministerstwa Zdrowia. To ono musiałoby wyjœć z inicjatywš, przygotować rozwišzania i skonsultować je z nami" - zaznaczyła.

Resort zdrowia w czwartek poinformował PAP, że nie jest krytyczny wobec propozycji odpłatnoœci za studia medyczne, pomysł ten wymaga jednak analiz.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL