Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

MSZ: z ostrożnościš odnosimy się do działań wpływajšcych na międzynarodowy status Jerozolimy

AFP
Polska z ostrożnoœciš odnosi się do wszelkich działań wpływajšcych na międzynarodowy status Jerozolimy przed osišgnięciem ostatecznego porozumienia pokojowego - poinformowały w czwartek służby prasowe polskiego MSZ.

"Polska opowiada się za politycznym rozwišzaniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego w oparciu o model dwupaństwowy, zakładajšcy realizację aspiracji obu stron konfliktu.

Osišgnięcie porozumienia w tej kwestii jest możliwe jedynie w drodze rozmów pokojowych" - podkreœlono w komunikacie przesłanym PAP przez Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kluczowym elementem - czytamy w komunikacie - "powinno być okreœlenie statusu prawnego Jerozolimy, zakładajšce wzajemne uznanie zwišzków historycznych i praw narodowych obu stron do miasta oraz uwzględniajšce szczególne znaczenie tego miejsca dla historii trzech religii monoteistycznych".

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ wskazuje na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1947 r., która przewidywała podział historycznej Palestyny na dwa państwa: arabskie i żydowskie i zgodnie z którš Jerozolima miała zostać ustanowiona oddzielnym podmiotem o statusie międzynarodowym (corpus separatum).

W komunikacie wskazano jednoczeœnie, że ze względu na uwarunkowania międzynarodowe rezolucja ta nie została jednak wykonana. "Niezależnie od tego większoœć państw członkowskich ONZ i organizacji międzynarodowych nie uznała suwerennoœci Izraela we wschodniej Jerozolimie po jej włšczeniu przez Izrael w 1967 w wyniku wojny szeœciodniowej" - podkreœlono.

"Z ostrożnoœciš odnosimy się więc do wszelkich działań wpływajšcych na międzynarodowy status Jerozolimy, przed osišgnięciem ostatecznego porozumienia pokojowego między stronami konfliktu" - czytamy w komunikacie MSZ.

W œrodę prezydent USA Donald Trump oœwiadczył, że Stany Zjednoczone uznajš Jerozolimę za stolicę Izraela. Poinformował, że nakazał Departamentowi Stanu przygotowanie przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Podkreœlił również wolę Stanów Zjednoczonych, by pomagać w osišgnięciu porozumienia w konflikcie bliskowschodnim, które byłoby do przyjęcia dla obu jego stron.

Społecznoœć międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela, a prawie 90 ambasad mieœci się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny szeœciodniowej zajšł wschodniš częœć miasta.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL