Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Minister obrony: Polska kluczowym partnerem w kwestii bezpieczeństwa

Brytyjski minister obrony Michael Fallo
AFP
Wielka Brytania uważa Polskę za "kluczowego partnera" w kwestii europejskiego bezpieczeństwa - oœwiadczył w rozmowie z PAP brytyjski minister obrony Michael Fallon. Ostrzegł też przed zagrożeniem ze strony Rosji i rosyjskiej propagandy w Europie.

Fallon udzielił PAP wywiadu przed czwartkowym spotkaniem ministrów obrony oraz spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii w Londynie w ramach tzw. kwadrygi.

Brytyjski minister ocenił, że "polsko-brytyjskie relacje pomimo Brexitu stajš się bliższe niż kiedykolwiek wczeœniej", a Polska jest postrzegana jako "kluczowy partner (Wielkiej Brytanii) po (jej) wyjœciu z Unii Europejskiej".

Fallon podkreœlił, że jego kraj jest "zdeterminowany, by utrzymać zobowišzania dotyczšce europejskiego bezpieczeństwa, co jasno powiedziała we Florencji premier (Theresa May) i co jasno nakreœliliœmy w analizie dotyczšcej współpracy w tym obszarze".

Szef resortu obrony zaznaczył także, że kwestie bezpieczeństwa sš całkowicie niezależne od trwajšcych negocjacji w sprawie Brexitu.

"Wręcz przeciwnie: to naprawdę ważne, żeby podkreœlać wobec pozostałych 27 państw członkowskich, że nadal będziemy współpracować w zakresie bezpieczeństwa (po wyjœciu z UE)" - tłumaczył, mówišc m.in. o planach dalszego uczestnictwa we wspólnych misjach zagranicznych UE.

Zdaniem Fallona dowodem na niezmienne zaangażowanie Wielkiej Brytanii jest obecnoœć wojsk na wschodniej flance NATO, gdzie Brytyjczycy przewodzš grupie bojowej w Estonii, a 150 żołnierzy pułku rozpoznawczego Light Dragoons stacjonuje także w Polsce. Druga rotacja - wraz z opancerzonymi pojazdami rozpoznawczymi Szakal i Kojot - jest obecnie w drodze do Orzysza.

Jednym z elementów zacieœnienia współpracy ma być podpisanie podczas grudniowych konsultacji międzyrzšdowych bilateralnego traktatu polsko-brytyjskiego, który obejmowałby m.in. wspólne rozwijanie potencjału militarnego i współpracy wojskowej, a także pozwalałby na łatwiejsze prowadzenie wspólnych ćwiczeń.

Minister podkreœlił, że nowa umowa będzie dopiero drugš tego typu między Wielkš Brytania a europejskim sojusznikiem, po podpisanych z Francjš w 2010 roku Traktatach z Lancaster House.

Jak wynika z informacji PAP, kontynuowane sš także rozmowy o możliwym utworzeniu w Polsce centrum badań nad cyberbezpieczeństwem, którego powstanie zapowiedziała podczas ubiegłorocznych konsultacji międzyrzšdowych premier May. Według przedstawionych wówczas planów jednostka miałaby powstać w wyniku współpracy Uniwersytetu Oksfordzkiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

"Wcišż przyglšdamy się tej propozycji. Wszyscy powinniœmy poprawić się w zakresie cyberbezpieczeństwa - częœć ataków z pewnoœciš pochodzi z zagranicy, więc jest logiczne, aby mieć poœwięcone temu zagadnieniu centrum na wschodzie NATO" - przyznał brytyjski minister.

Jednoczeœnie przypomniał, że współpraca naukowców ma wieloletniš historię. "Bo to przecież wy jako pierwsi złamaliœcie Enigmę, przed nami" - powiedział.

"Ludzie często o tym zapominajš i mówiš tylko o (Alanie) Touringu (matematyku, któremu przypisuje się kluczowš rolę w złamaniu kodu Enigmy - PAP) i Bletchley Park (siedzibie brytyjskich kryptologów podczas II wojny œwiatowej - PAP), ale to polskie mózgi jako pierwsze złamały szyfr" - zaznaczył.

Pytany o przyszłoœć współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa po Brexicie, szef resortu obrony oznajmił, że do czasu opuszczenia UE w marcu 2019 roku brytyjski rzšd planuje w pełni uczestniczyć w dyskusjach o propozycjach unijnej szefowej dyplomacji Federiki Mogherini o utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego i rozwijaniu mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

"Nie sprzeciwiamy się tym pomysłom, ale oponujemy przeciw powielaniu lub podkopywaniu ram funkcjonowania NATO, które zawsze powinno mieć prymat w kwestii bezpieczeństwa" - tłumaczył Fallon, dodajšc, że lepsza koordynacja i szkolenie unijnych misji "nie oznaczajš, że trzeba tworzyć europejskš armię".

Brytyjski minister obrony ostrzegł przed ekspansywnš politykš Rosji, podkreœlajšc, że "tę presję szczególnie odczuwajš państwa bałtyckie (...) ze znaczšcš populacjš rosyjskojęzycznš".

"Musimy przeciwstawić się Rosji i być nieustępliwi. Nie powinno dojœć do spotkania Rady NATO-Rosja bez rozmowy o Ukrainie. To powinien być zawsze pierwszy punkt każdego spotkania, z cišgłym pytaniem o to, co Rosja robi, aby respektować postanowienia mińskie. Nigdy nie powinniœmy zapomnieć, że mamy do czynienia z rosyjskimi próbami zmiany granic międzynarodowych za pomocš siły" - tłumaczył.

Fallon podkreœlił, że brytyjski rzšd aktywnie wspiera Ukrainę, szkolšc do działań defensywnych ponad 5 tys. żołnierzy, a także wspierajšc ukraińskie władze w długoterminowym reformowaniu kraju, w tym ukraińskiego resortu obrony i systemu obronnoœci.

Jak dodał, Wielka Brytania do czasu wyjœcia z UE będzie nalegać na przedłużenie sankcji wobec Rosji, a w przyszłoœci liczy na wypracowanie formuły, która pozwoli na dalszš bliskš koordynację w tej kwestii.

"Będzie to niezwykle istotne, bo znaczna częœć sankcji opiera się na londyńskim City i informacjach, które otrzymujemy od banków. Jest w interesie wszystkich, aby zapewnić, żeby te sankcje były nakładane przez całš Europę: UE, ale też Wielkš Brytanię, Norwegię, Turcję itd." - tłumaczył.

W kontraœcie do wystšpienia lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, który w rozmowie z telewizjš CNN odmówił jednoznacznego zagwarantowania militarnego wsparcia w razie agresji Rosji na członka NATO, Fallon powiedział, że brytyjskie zobowišzanie wynikajšce z artykułu 5. NATO wobec Polski i innych sojuszników jest "absolutne".

Jak dodał, "sekretarz generalny NATO był ostrożny, nie opisujšc dokładnie, jakiego typu działania naruszajš artykuł 5. (traktatu o NATO), czy to sš małe zielone ludziki czy coœ innego, bo kiedy narysuje się takš linię, to ułatwia się Rosji działanie tuż na jej granicy".

"Odrobina wieloznacznoœci jest przydatna, ale nie ma żadnej niejasnoœci, jeœli chodzi o brytyjskie stanowisko, (...) nasze zobowišzanie wynikajšce z artykułu 5. NATO jest absolutne - i dlatego też jesteœmy obecni w regionie" - powiedział.

Brytyjski minister wyraził także zaniepokojenie rosyjskš propagandš w krajach Europy Zachodniej, przekazywanš m.in. za pomocš finansowanej przez Kreml telewizji RT i serwisu internetowego Sputnik. Jak zaznaczył, martwi go liczba brytyjskich posłów, którzy występujš w tych mediach, "głównie z Partii Pracy, choć także kilku z mojego ugrupowania".

"Ci posłowie zostali zidentyfikowani, odpowiednio okreœleni i myœlę, że zdajš sobie sprawę z zagrożeń, które się z tym wišżš" - powiedział.

Wœród goœci rosyjskiej telewizji w cišgu ostatnich dwóch lat byli m.in. minister finansów w gabinecie cieni John McDonnell, Richard Burgon i Barry Gardiner z Partii Pracy, Angus MacNeil ze Szkockiej Partii Narodowej, a także Edward Leigh i majšcy polskie pochodzenie Daniel Kawczyński z rzšdzšcej Partii Konserwatywnej.

W styczniu br. media informowały o tym, że Kawczyński zaprosił innych posłów na współorganizowane przez niego i RT wydarzenie w Izbie Gmin z udziałem rzeczniczki MSZ Rosji Marii Zacharowej.

W rozmowie z PAP Fallon zwrócił także uwagę na "niepokojšcy" i "szkodliwy" wpływ Rosji na Bałkanach, co - jego zdaniem - "potwierdza, że powinniœmy się martwić nie tylko o północno-wschodni kraniec NATO, ale mieć całoœciowy poglšd na bezpieczeństwo Sojuszu i to, gdzie sš wyzwania i wrażliwe miejsca".

Czwartkowe rozmowy w ramach kwadrygi będš szóstym spotkaniem w takiej formule od jej zapoczštkowania w paŸdzierniku 2010 roku. Poprzednie spotkanie odbyło się w styczniu ub. roku w Edynburgu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL