Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Waszczykowski krytycznie o wizytach Putina na Węgrzech

AFP
Polska nie cieszy się z częstych wizyt prezydenta Rosji Władimira Putina na Węgrzech – oœwiadczył szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski w wywiadzie dla tygodnika „Heti Valasz”.

Pytany, jak odnosi się do tego, że w sierpniu Putin już po raz drugi w tym roku był na Węgrzech, minister odparł: „Nie cieszymy się, bo mamy o Rosji inne zdanie”. Podkreœlił też, że „potrzeba zgodnego stanowiska unijnego w zwišzku z Rosjš”.

Waszczykowski powiedział, że Polska otwarcie mówiła o tym z ministrem spraw zagranicznych Peterem Szijjarto i premierem Viktorem Orbanem.

Szef MSZ wyraził przy tym przekonanie, że to naturalne, iż Polska i Węgry inaczej odnoszš się do Rosji, gdyż ich sytuacja geopolityczna jest inna: Węgry nie graniczš z Rosjš i z tego względu nie stanowi ona dla nich bezpoœredniego zagrożenia, gdy tymczasem granica Polski z obwodem kaliningradzkim ma ponad 200 km, a Rosja umieœciła w tym regionie rakiety balistyczne i od czasu do czasu formułuje groŸby pod adresem Polski.

Powiedział też, że „Węgry bardzo potrzebujš rosyjskiego gazu, a wydaje się, że w tej chwili to jedyna możliwoœć, bo terminale LNG w Polsce i Chorwacji, a także rurocišgi i interkonektory nie sš jeszcze dostępne. Rozumiemy to. Ale naszym celem jest to, by do 2022 roku całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego gazu”.

Waszczykowski zaznaczył przy tym, że Polska nie nazywa Orbana przyjacielem Putina. - To pragmatyczny polityk, który nie ma innej możliwoœci – powiedział. Podkreœlił jednak, że Polska chce stworzyć alternatywę dla rosyjskiego gazu. - Ale jeœli będzie alternatywa i Węgry z niej nie skorzystajš, możemy zmienić zdanie – oznajmił.

Pytany o to, czy wojenna retoryka w stosunkach Polski z Rosjš jest odwracalna, szef dyplomacji odparł, że wszystko jest odwracalne. Jak powiedział, w latach 80. musiał wyemigrować, bo nie miał żadnych perspektyw, a tymczasem 4-5 lat póŸniej rozpadł się sowiecki blok.

- Poza tym rzšdy Putina też nie będš wieczne, wczeœniej czy póŸniej – mam nadzieję, że wczeœniej – w Rosji nastšpi zmiana. UE i NATO sš gotowe do dialogu, ale (Rosjanie) go odrzucajš, bo chcš przywrócić Zwišzek Sowiecki – powiedział Waszczykowski.

Wyraził przy tym przekonanie, że Putinowi nie uda się odrodzenie ZSRR. - Dlatego jego plan minimum polega na tym, by zgodnie z mocarstwowš logikš sformułowanš w XIX wieku mógł wraz z kilkoma innymi państwami decydować o przyszłoœci przestrzeni transatlantyckiej. To myœlenie imperialne, z powodu którego trudno z nimi pertraktować – ocenił.

Zdaniem Waszczykowskiego artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego wystarczy, by stawić czoło konfliktowi o niskiej intensywnoœci lub działaniom hybrydowym. - Ale już nie do wybronienia się przed agresjš o szerokim zasięgu, jakš ćwiczono na (rosyjsko-białoruskich manewrach - przyp. red.) Zapad – zastrzegł.

Dlatego, jak powiedział, z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem uzgodniono, że będzie na to reakcja. - Jeœli dyplomacja poniesie fiasko i Rosja będzie nadal zachowywać się tak, jak dotšd, trzeba będzie nie tylko myœleć (o rozlokowywaniu - przyp. red.), ale i rozlokować w regionie dalsze jednostki – oznajmił.

Waszczykowski odniósł się również do innej kwestii, co do której stanowiska Polski i Węgier się różniš: nowej ukraińskiej ustawy o oœwiacie. Z powodu ustawy Węgry zapowiedziały wystšpienie z inicjatywš rewizji układu o stowarzyszeniu Ukrainy z UE, a także występowanie przeciwko dalszej integracji Ukrainy z Uniš.

- Nie będę tego potępiać, bo jest to dwustronna sprawa między Węgrami a Ukrainš. Nie upolityczniałbym jednak tego problemu, bioršc pod uwagę trudnoœci Ukrainy wynikajšce z rosyjskiej agresji. Jestem przekonany, że sytuację można rozwišzać w pokojowy, mniej emocjonalny sposób – powiedział Waszczykowski. Dodał, że mówił o tym Szijjarto, gdy ten zaproponował mu wspólne napisanie listu do władz w Kijowie.

Ustawa przewiduje, że językiem wykładowym na Ukrainie jest język ukraiński. Oznacza to, że szkoły mniejszoœci narodowych, w których teraz większoœci przedmiotów naucza się w ich językach, będš musiały przejœć na ukraiński.

Polski minister zaznaczył, że ustawa ma na celu uregulowanie sytuacji szkół rosyjskich, a polska mniejszoœć ma na Ukrainie tylko kilka szkół, które sš dwujęzyczne, dlatego też Warszawa nie uważa tego za duży problem i nie przyłšczyła się do emocjonalnych deklaracji Szijjarto.

- Ale rozumiem sytuację Węgrów: mieszkajš w większej enklawie, majš też więcej szkół, gdzie węgierski jest głównym językiem, choć szczerze mówišc nie brzmi to dla mnie naturalnie, bo mieszkajšce tam osoby powinny rozumieć oba języki – powiedział minister.

Odnoszšc się do faktu, że Węgry poparły ponowny wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej wbrew woli rzšdu Polski, Waszczykowski ocenił, że rzšdzšcy na Węgrzech Fidesz, który należy do Europejskiej Partii Ludowej, w tym przypadku „postšpił zgodnie z poleceniem Angeli Merkel i innych przywódców partii”.

Minister powiedział, że polska strona rozmawiała o tym z Orbanem i zna on polskie stanowisko: „To niedopuszczalne, że tak przyjazne państwo i partia otwarcie popierajš Tuska, który nie był naszym kandydatem, tylko poprzedniego rzšdu”. Dodał, że zanim Węgry poparły Tuska, Orban wysłał premier Beacie Szydło „dwuznaczny list, ale nie było w nim obietnic”.

Waszczykowskiego zapytano też o sprzeciw Polski wobec kwotowego systemu relokacyjnego. Minister ocenił, że Komisja Europejska popełniła „straszny błšd”, uznajšc wszystkich Syryjczyków, którzy dotarli do Europy, za uchodŸców, „podczas gdy był nimi tylko ich ułamek”.

Jednoczeœnie jego zdaniem „nie jest jasne, dlaczego Komisja Europejska uważa za uchodŸców tylko osoby z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”. Przypomniał w tym kontekœcie, że w Polsce mieszka blisko milion Ukraińców, którzy uciekli "przed wojnš i trudnoœciami gospodarczymi". - Dlaczego Ukrainiec nie może znaczyć tyle co powiedzmy Libijczyk? Nie możemy się zgodzić na ten podwójny standard – zaznaczył Waszczykowski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL