Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Marek Kuchciński na Litwie: Strategiczne partnerstwo powinno oznaczać poszanowanie praw mniejszości

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przemawia na posiedzeniu plenarnym Seimasu Republiki Litewskiej w Wilnie
PAP/ Marcin Obara
- Strategiczne partnerstwo Polski i Litwy powinno oznaczać także poszanowanie praw mniejszoœci, m.in. w zakresie własnoœci, kultury, oœwiaty i języka - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas plenarnego posiedzenia litewskiego Sejmu.

- Strategiczne partnerstwo Polski i Litwy powinno oznaczać także poszanowanie praw mniejszoœci (...) Polacy mieszkajšcy na Litwie, tak samo jak Litwini mieszkajšcy w Polsce, sš dziedzicami naszego wspólnego, wielkiego państwa (....) tym obywatelom należy się poszanowanie praw w zakresie własnoœci, kultury, oœwiaty, języka, obecnoœci w przestrzeni publicznej - powiedział marszałek Sejmu.

- Stojšc przed państwem, w parlamencie Litwy, (...) chciałbym zaapelować do państwa posłów, abyœcie podejmujšc decyzje w sprawie obywateli Polski wzięli pod uwagę ich oczekiwanie i nasze wspólne interesy, także geopolityczne. W imię przeszłoœci i przyszłoœci apeluję o odwagę, jakš mieli nasi przodkowie (...), o dobrš wolę i życzliwe zrozumienie - powiedział Kuchciński.

Marszałek Sejmu zwracał również uwagę na to, że "nasi przodkowie mieli wspólne państwo, będšce potęgš na skalę całego kontynentu". - Zwišzki polsko-litewskie okazały się tak silne, że upadek wspólnego państwa nie zniszczył wspólnoty losów (...) Polacy i Litwini stawali się nieraz w historii ofiarami zarówno Niemiec, jak i Rosji - zaznaczył.

Kuchciński przekonywał, że trzeba pamiętać o tym, co łšczy oba kraje. Zwrócił uwagę, że od kilkunastu lat jesteœmy członkami wielkich organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, która - jak mówił - "w pewnym stopniu przypomina nam wielkš unię polsko-litewskš".

Jego zdaniem najważniejsze jest rozwinięcie trzech formatów współpracy: bałtyckiego, Trójmorza i Europy Karpat.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL