Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto: Historyczne przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie

AFP
Przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie miało historyczne znaczenie – oœwiadczył szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w Radiu Kossuth.

Szijjarto ocenił, że wystšpienie to miało znaczenie historyczne, gdyż Trump jasno dał do zrozumienia, że Europa Œrodkowa jest bardzo ważna z punktu widzenia amerykańskiej polityki zagranicznej. Ponadto Trump jego zdaniem "wygłosił oparte na wartoœciach przemówienie, jakiego bardzo dawno nie mogliœmy usłyszeć w Europie od przywódcy dużego państwa – a zwłaszcza od przywódcy amerykańskiego", mówił bowiem o rodzinie i o wierze.

- Nie przypadkiem cieszyliœmy się, że Donald Trump wygrał amerykańskie wybory prezydenckie, widać bowiem, że polityka zagraniczna, jakš reprezentuje, jest dla œwiata dużo lepsza od tej, jakš reprezentowała poprzednia demokratyczna administracja – oœwiadczył Szijjarto. Według niego reprezentowany przez Trumpa kierunek w polityce zagranicznej, zgodnie z którym należy szanować narodowš specyfikę każdego kraju, może przynieœć na całym œwiecie odprężenie, jeœli chodzi o rozwišzywanie konfliktów.

Węgierski minister powtórzył też opinię, że współpraca Grupy Wyszehradzkiej jeszcze nigdy nie była tak œcisła i efektywna jak teraz.

- Głos tych czterech państw razem dociera dużo dalej i rozbrzmiewa dużo mocniej, niż gdyby każde z nich mówiło samo – ocenił. Wyraził przy tym poglšd, że wspólnie wyrażana wola państw V4 jest już w unijnym procesie podejmowania decyzji czynnikiem, który muszš brać pod uwagę nawet duże państwa zachodnioeuropejskie.

Według Szijjarto dobrze, że współpraca wyszehradzka jest tak mocna właœnie teraz, gdyż Unia Europejska stoi przed historycznymi wyzwaniami. - Odpowiedzi na te wyzwania przesšdzš o przyszłoœci Węgier i Europy Œrodkowej - dodał. Zdaniem ministra siła V4 leży w tym, że "te cztery państwa prowadzš rozsšdnš politykę", więc nie przypadkiem stały się motorem wzrostu i najbezpieczniejszym obszarem UE.

Szef węgierskiego MSZ powtórzył, że Węgry nigdy się nie zgodzš na obowišzkowš kwotowš relokację uchodŸców. Jak zaznaczył, "błędna polityka Brukseli i działalnoœć niektórych NGO nie tylko œcišgnęła do Europy bardzo poważne zagrożenie terrorystyczne", ale też naraziła na niebezpieczeństwo mnóstwo ludzi, którzy "składajš swoje życie w ręce przemytników i zdajš się na pontony, by wyruszyć przez Morze Œródziemne".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL