Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Waszczykowski: Polska zainteresowania obronnościš w UE, ale pod warunkami

AFP
Polska jest zainteresowana koncepcjš współpracy obronnej w ramach UE, ale pod warunkiem, że nie będzie ona dublowała wysiłków NATO - oœwiadczył w Luksemburgu szef MSZ Witold Waszczykowski po spotkaniu szefów dyplomacji krajów UE.

Jednym z tematów, jakie omawiali unijni ministrowie spraw zagranicznych, była stała strukturalna współpraca w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (PESCO). Temat ma też stanšć na czwartkowo-pištkowym szczycie UE w Brukseli. Szefowie państw i rzšdów majš zainaugurować PESCO.

- Jesteœmy jak najbardziej pozytywnie zainteresowani, ale pod warunkami, że PESCO i cała koncepcja europejskiej współpracy obronnej, europejskiej polityki obronnej nie jest koncepcjš, która dubluje wysiłki NATO, nie jest koncepcjš, która rywalizuje z NATO - powiedział dziennikarzom w Luksemburgu Waszczykowski.

Jak zaznaczył, Polska jest też zainteresowana współpracš przemysłów obronnych. Koncepcja Komisji Europejskiej w tej sprawie przewiduje ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego. Majš z niego być finansowane badania i innowacje w zakresie wyposażenia obronnego i technologii obronnych, a póŸniej potencjalnie wspólne zakupy sprzętu zainteresowanych państw członkowskich.

KE przewiduje 500 mln euro na 2019 i 2020 rok w ramach specjalnego programu dotyczšcego obrony i rozwoju przemysłowego, a po 2020 roku 1 mld euro rocznie. Propozycja zakłada, że program stanie się dŸwigniš dla finansowania krajowego, dzięki czemu ma dać całkowite inwestycje w rozwój zdolnoœci obronnych w wysokoœci 5 mld euro rocznie po 2020 roku.

Waszczykowski zastrzegł, że polska jest zainteresowana współpracš, ale na takich zasadach, żeby nie prowadziła ona do przejmowania przemysłów obronnych państw mniejszych przez przemysły państw większych czy do dominacji.

- Chcielibyœmy, żeby to były jednak partnerskie zasady współpracy. Rozumiemy, że można ujednolicić niektóre działania w przemyœle obronnym państw UE. Nie potrzebujemy tylu rodzajów czołgów, tylu rodzajów samolotów, tylu rodzajów broni, które się produkuje. Można prowadzić wspólne projekty - jesteœmy za tym pod warunkiem partnerskiej współpracy - zaznaczył Waszczykowski.

Zacieœnienie współpracy w obszarze obronnym stało się ważne dla Francji i Niemiec po ubiegłorocznym referendum w sprawie wyjœcia Wielkiej Brytanii z UE. Głosy w tej sprawie przybrały na sile wraz z dojœciem do władzy prezydenta USA Donalda Trumpa, którego podejœcie do NATO niepokoi niektórych europejskich sojuszników.

Bliższa współpraca obronna ma pokazać, że UE mimo różnic i kryzysów dalej pogłębia integrację. Krok, na który na szczycie ma się zdecydować Wspólnota, jest wymowny zwłaszcza w kontekœcie Brexitu, bo Wielka Brytania od lat hamowała bliższš współpracę państw członkowskich UE w dziedzinie obronnoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL