Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Paul Ryan z wizytš w Warszawie

PAP, Leszek Szymański
Przyjechaliœmy podziękować rzšdowi polskiemu; chcielibyœmy upewnić także naszych polskich sojuszników, że stoimy ramię w ramię z nimi i że podzielamy obawy Polski dotyczšce agresji rosyjskiej - powiedział w pištek przewodniczšcy Izby Reprezentantów USA Paul Ryan.

Ryan, który spotkał się w pištek z prezydentem Andrzejem Dudš, wygłosił po tym spotkaniu oœwiadczenie w Pałacu Prezydenckim. Podkreœlił, że reprezentuje Kongres Stanów Zjednoczonych jako szef delegacji łšczšcej obie partie reprezentowane w Kongresie.

"Mamy kilka powodów naszej wizyty: pierwszym z nich jest wyrażenie wdzięcznoœci Polsce za to, że jest liderem wœród państw członkowskich NATO, że wspiera nas w ramach naszych działań w NATO. Także chcemy wyrazić nasze wsparcie dla Polski" - powiedział Ryan. Dziękował też Polsce za to, że wydaje 2 proc. PKB na obronnoœć. Jak podkreœlił, "to wsparcie ze strony polskiej jest kluczowe".

"Przyjechaliœmy podziękować rzšdowi polskiemu, a także pokazać nasze wsparcie dla NATO. Chciałem też powiedzieć, że podzielamy obawy Polski zwišzane z agresjš Rosji, chcielibyœmy w tym duchu upewnić także naszych polskich sojuszników, że stoimy ramię w ramię z nimi" - zaznaczył przewodniczšcy Izby Reprezentantów USA.

"Chciałbym jeszcze raz podkreœlić, że jesteœmy silnymi sojusznikami" - powiedział Ryan. Dziękował też Polsce za to, że jest gospodarzem dla wojsk amerykańskich stacjonujšcych w naszym kraju. "Mamy strategiczne partnerstwo, mamy ogromnš przyjaŸń pomiędzy naszymi krajami, podzielamy też wiele aspektów naszej wspólnej historii" - podkreœlił Ryan.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po zakończeniu spotkania delegacji Kongresu z Andrzejem Dudš podkreœlił, że "to była bardzo dobra rozmowa dwóch sojuszniczych państw".

Minister poinformował, że rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie naszego regionu, w tym o roli NATO oraz o współpracy polsko-amerykańskiej w tym zakresie. Jak zaznaczył, w delegacji znaleŸli się kongresmeni z komisji obrony oraz z komisji, które odpowiadajš za amerykańskie wydatki na rzecz obronnoœci, "których rola w utrzymaniu amerykańskiej obecnoœci w naszym regionie jest ważna".

"Ameryka wspiera Polskę w ramach NATO. Ameryka chce być z Polskš w ramach NATO. Ameryka i Polska majš wspólnš wizję problemu bezpieczeństwa naszego regionu. Tę wspólnš wizję potwierdzamy sojuszniczymi działaniami, naszymi wspólnymi wysiłkami. To jest dzisiaj jeden z filarów generalnie bezpieczeństwa Europy, a także bezpieczeństwa Polski" - zaznaczył Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że Ryan "niecałš godzinę przed spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudš rozmawiał także z prezydentem Donaldem Trumpem". Jak mówił, podczas rozmowy przewodniczšcego Izby Reprezentantów z polskim prezydentem pojawił się także ten wštek.

Podobnie jak kwestia utrzymywania przez Polskę wydatków na rzecz wspólnego bezpieczeństwa w wysokoœci 2 proc. PKB - zaznaczył Szczerski. "To jest rzecz, która jest naszym atutem w ramach Sojuszu. Prezydent podkreœlał, że Polska jest i chce być nie tylko odbiorcš bezpieczeństwa w ramach NATO, ale także dostarcza bezpieczeństwo innym krajom" - powiedział.

Jak mówił, Polska jest jednym z państw tworzšcych Batalionowš Grupę Bojowš na Łotwie, uczestniczy też w misji rozpoznawczo-szkoleniowej na Bliskim Wschodzie, patrolujšcej Morze Egejskie i Œródziemne. "Jesteœmy w pełni sojuszniczym państwem. Nie tylko wydatki mamy w odpowiedniej skali, ale także nasze obowišzki dzielimy z innymi krajami" - dodał Szczerski.

Zaznaczył, że drugim ważnym tematem rozmowy była współpraca ekonomiczna. "Prezydent wyraŸnie mówił o koniecznoœci intensyfikacji współpracy gospodarczej, także w zakresie sektora energetycznego, o współpracy przy budowaniu zdywersyfikowanego rynku dostaw gazu dla Polski. Tutaj także otwiera się pole możliwoœci" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Jak dodał, rozmawiano także o możliwoœci dokończenia negocjacji umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Uniš Europejskš. Ponadto prezydent Duda przedstawił stronie amerykańskiej inicjatywę Trójmorza, która dotyczy współpracy infrastrukturalnej państw regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne.

"Będziemy poszukiwać partnerów zewnętrznych dla tej inicjatywy, partnerów w budowie infrastruktury transportowej, energetycznej, œrodowiskowej w naszej częœci Europy. To też spotkało się z zainteresowanie kongresmenów" - powiedział Szczerski.

Kolejnym wštkiem rozmowy były relacje bilateralne dotyczšce kwestii społecznych, wkładu Polonii w życie Ameryki, w gospodarkę amerykańskš, a także o tym, "jak poprawiać społeczne relacje polsko-amerykańskie".

Szczerski był pytany, czy rozmawiano także o zniesieniu wiz dla Polaków. "Ze strony delegacji amerykańskiej padła informacja o dokonujšcym się dzisiaj całoœciowym przeglšdzie - zgodnie z zapowiedziš prezydenta Trumpa - polityki wizowej Stanów Zjednoczonych, która nie dotyczy tylko kwestii wiz dla Polaków, ale jest przeglšdem stanu rzeczy. Wiadomo, że ta polityka będzie się zmieniała, będę dokonane korekty" - powiedział Szczerski.

Jak mówił, prezydent Duda w tym kontekœcie zwrócił uwagę, że obowišzywanie wiz dla Polaków jest jednš barier we współpracy ekonomicznej. "Jeżeli chodzi o Waszyngton, jesteœmy dzisiaj w procesie przeglšdu polityki wizowej. Czekamy na wnioski i zobaczymy, jaka będzie dalsza kolej rzeczy. Pamiętajmy, że jeœli chodzi o kwestie formalne, poziom (odmów wydania wizy do USA - PAP) umożliwiajšcy wejœcie do systemu bezwizowego, w przypadku Polaków jest prawie osišgnięty, więc to jest też kwestia być może czasu" - powiedział Szczerski.

 

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że intensywnoœć relacji polsko-amerykańskich w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Przypomniał, że w œrodę szef MSZ Witold Waszczykowski spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem.

"W przyszłym tygodniu minister Paweł Soloch i ja jesteœmy w Waszyngtonie, będziemy się spotykać w Białym Domu, w Pentagonie, w Departamencie Stanu. Iloœć kontaktów jest bardzo duża i narasta" - mówił. Jak dodał, wraz z tym, jak administracja amerykańska wypracowuje kolejne stanowiska, jest coraz więcej tematów wspólnych do rozmowy polsko-amerykańskiej.

Pytany o termin spotkania prezydentów Dudy i Trumpa, Szczerski powtórzył, że na stole sš dwa terminy. Po pierwsze, jak zaznaczył, aktualne pozostaje zaproszenie dla prezydenta Trumpa do Polski na lipcowy szczyt państw Trójmorza. Drugi termin, to spotkanie NATO w Brukseli pod koniec maja.

"To będzie pierwsza podróż prezydenta Trumpa do Europy, a więc też pierwsza możliwoœć spotkania sojuszników. Oczywiœcie dojdzie tam do rozmowy wszystkich sojuszników, więc także prezydenta Dudy, który będzie reprezentował Polskę, także prezydenta Trumpa, który potwierdził, że będzie reprezentował Stany Zjednoczone. Więc to na pewno będzie możliwoœć pierwszego kontaktu" - powiedział Szczerski. Jak zaznaczył, obecna intensywnoœć kontaktów polsko-amerykańskich "w naturalny sposób prowadzi do spotkania dwóch prezydentów".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL