Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Waszczykowski: Partnerstwo Wschodnie to ważny instrument polityki wschodniej UE

Witold Waszczykowski
Fotorzepa, Robert Gardziński
Partnerstwo Wschodnie jest w tej chwili w zasadzie jedynym ważnym instrumentem polityki wschodniej UE – powiedział we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski po spotkaniu z szefem dyplomacji Mołdawii Andreiem Galburem.

Spotkanie ministrów poprzedza planowany na œrodę szczyt ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego poœwięcony przyszłoœci Partnerstwa i unijnej polityki wschodniej, w którym goœcinny udział wzišć majš również m.in. szefowie MSZ Rumunii, Szwecji, Estonii i Chorwacji.

„Partnerstwo Wschodnie to jest w zasadzie w tej chwili jedyny ważny instrument polityki wschodniej UE; jest to instrument przybliżajšcy naszych partnerów z Partnerstwa Wschodniego do Europy, jest to instrument stabilizujšcy sytuację na wschodzie Europy, na wschodzie UE” – zaznaczył na wspólnej konferencji prasowej z Galburem Waszczykowski

Dodał, że Kiszyniów „zmierza ku Europie, zmierza ku Unii Europejskiej”. „Cieszymy się z tego” – podkreœlił Waszczykowski, wskazujšc w tym kontekœcie na podpisanš przez Mołdawię umowę stowarzyszeniowš z UE.

„Mamy nadzieję, że (Mołdawia) będzie realizowała to porozumienie. My jesteœmy gotowi pomóc w realizacji tego porozumienia, jesteœmy szczerze zainteresowani europejskim kursem rzšdu mołdawskiego” – zaznaczył polski minister. Zapewnił, że Polska jest też gotowa podzielić się z mołdawskimi partnerami swoimi doœwiadczeniami w drodze do UE i NATO.

Szef polskiego MSZ dodał, że głównym tematem jego rozmowy z ministrem Galburem były polsko-mołdawskie stosunki bilateralne w kontekœcie obchodzonego w tym roku dwudziestopięciolecia stosunków dyplomatycznych. „Mam nadzieję, że ta wizyta podniesie nasze bilateralne relacje na wyższy poziom” – mówił Waszczykowski.

Nadzieję na pogłębienie współpracy dwustronnej, m.in. w dziedzinie kontaktów gospodarczych i handlowych, rozwoju regionalnego oraz kultury, wyraził również Galbur.

Jak podkreœlił najważniejszym priorytetem dla obecnego rzšdu Mołdawii jest implementacja umowy stowarzyszeniowej z UE. „Zarówno rzšd, jak i parlament, uczyniš wszystko, co jest konieczne, aby wykonać nasze zobowišzania wynikajšce z podpisania z UE umowy” – zadeklarował.

Szef mołdawskiej dyplomacji wyraził w tym kontekœcie zainteresowanie realizowaniem przez Polskę i Mołdawię „nowych wspólnych projektów, które mogłyby ułatwić wdrożenie koniecznych reform, o których mowa w umowie stowarzyszeniowej”. Podziękował jednoczeœnie Polsce za „konsekwentne wsparcie” dla Mołdawii, jej rozwoju i europejskich aspiracji.

„Zawsze pamiętamy, że Polska jest w naturalny sposób zainteresowana Partnerstwem Wschodnim jako jeden z inicjatorów tej platformy współpracy, więc liczymy na wsparcie Polski w wypracowaniu rozwišzań dopasowanych do poszczególnych krajów Partnerstwa Wschodniego – dostosowanych do ich ambicji” – mówił Galbur.

Partnerstwo Wschodnie to realizowany od 2008 r. unijny projekt majšcy na celu pogłębianie współpracy z Białorusiš, Ukrainš, Mołdawiš, Gruzjš, Armeniš i Azerbejdżanem. Projekt został zainicjowany przez Polskę i Szwecję.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL