Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Prezydent Chin w niedzielę przyjedzie do Polski

Prezydent Chin Xi Jinping
AFP
Prezydent Chin Xi Jinping z małżonkš rozpocznie w niedzielę trzydniowš oficjalnš wizytę w Polsce - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

W trakcie wizyty chińskiego polityka - 20 czerwca - nastšpi powitanie w Polsce pierwszego pocišgu na trasie Chiny-Europa pod zjednoczonš markš China Railway Express. W uroczystoœci wezmš udział prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk - zapowiedziało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Majš być obecni także przedstawiciele Sejmu i Senatu.

Towarowe połšczenia kolejowe w ramach projektu "Jednego Pasa i Jednego Szlaku" były jednym z tematów wizyty prezydenta Dudy w Chinach w listopadzie ub. roku. Zakłada on budowę i modernizację sieci połšczeń lšdowych i morskich między UE a Chińskš Republikš Ludowš. Wówczas Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Xi, premierem Li Keqiangiem; wzišł udział w szczycie gospodarczym państw Europy Œrodkowo-Wschodniej i Chin - "16+1", w Szanghaju otworzył Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze.

Rozmowy z chińskimi przywódcami skupiajš się wokół kwestii gospodarczych, dotyczš m.in. udziału Polski w chińskiej inicjatywie utworzenia Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

W niedawnym wywiadzie udzielonym PAP szef MSZ Witold Waszczykowski mówił, że Polska chce iœć w kierunku rozszerzania wzajemnej współpracy, wyrównywania niekorzystnego bilansu handlowego z Chinami. "Chcielibyœmy zainteresować Chińczyków projektami infrastrukturalnymi w Polsce, zarówno kolejowymi, drogowymi, lotniczymi, lotniskowymi, budowš nowoczesnych portów. Także nasze uczelnie zabiegajš o chińskich studentów i wykładowców" - mówił szef polskiej dyplomacji.

Na poczštku maja minister finansów Paweł Szałamacha podkreœlił, że udział Polski w AIIB jest bardzo silnym elementem polskiej strategii gospodarczej. Przypomniał, że procedura ratyfikacji umowy dot. przystšpienia Polski do banku jest na finiszu.

W kwietniu ustawę o ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB podpisał prezydent Andrzej Duda. "Akcesję Polski do AIIB należy przede wszystkim postrzegać jako realizację celów gospodarczych Polski w œrednim i długim okresie. Członkostwo Polski w AIIB może ułatwiać dostęp do postępowań przetargowych majšcych na celu wyłonienie wykonawców i dostawców projektów finansowanych przez ten Bank, jak również zapewniać dostęp do informacji o tego typu możliwoœciach" - oceniono wówczas w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Zgodnie z umowš założycielskš kapitał banku wyniesie 100 mld dol., a udziały poszczególnych krajów zostanš wyliczone zgodnie z formułš opartš o PKB z uwzględnieniem jego wielkoœci wyliczonej wg kursów bieżšcych (proporcja 60 proc.) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40 proc.). Zgodnie z tš kalkulacjš Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 831,8 mln dol., co oznacza łšczny udział w kapitale banku na poziomie 0,8475 proc.

W statucie banku ostateczny termin złożenia aktu ratyfikacyjnego u depozytariusza (rzšdu Chin) wyznaczono na dzień 31 grudnia 2016 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL