Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Andrzej Duda rozmawiał z Viktorem Orbanem o koncepcji ABC

AFP
Prezydent Andrzej Duda i premier Węgier Viktor Orban pozytywnie i jako idšce w dobrym kierunku ocenili pištkowe porozumienie Unii Europejskiej i Turcji o zatrzymaniu fali migracyjnej - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent Duda spotkał się z premierem Węgier w ostatnim dniu wizyty w tym kraju.

Szczerski poinformował, że prezydent Duda i premier Orban omówili rezultaty pištkowego unijnego szczytu. - Porozumienia oceniono jako pozytywne, idšce w dobrym kierunku, będšce pierwszym sygnałem, że politycy europejscy, którzy tworzš dziœ główny nurt polityki europejskiej, nie tworzš już problemów, ale zaczynajš je rozwišzywać. To pierwszy krok w kierunku rozwišzywania problemów imigracji w Europie, a nie ich tworzenia – ocenił Szczerski. Zaznaczył, że od decyzji do realizacji jeszcze długa droga, ale porozumienie zaczyna przywracać nadzieje społeczeństw europejskich na to, że polityka europejska będzie znowu bezpieczniejsza. - Prezydent bardzo wyraŸnie podkreœlał, że docelowym modelem by kryzys rozwišzać, jest pomoc w miejscu, gdzie toczy się wojna i aktywna polityka globalna w Syrii, bo Ÿródło kryzysu jest poza Europš – powiedział Szczerski.

Kluczowš częœciš zawartego w Brukseli porozumienia stanowi plan, zgodnie z którym Turcja będzie przyjmować z powrotem wszystkich imigrantów, którzy od 20 marca, czyli najbliższej niedzieli, przedostanš się nielegalnie na greckie wyspy. W zamian UE ma wkrótce rozpoczšć przejmowanie syryjskich uchodŸców bezpoœrednio z tureckich obozów - za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka Unia przejmie od Turcji jednego syryjskiego uchodŸcę. To rozwišzanie ma być tymczasowe, a jego celem jest zniechęcenie uchodŸców do nielegalnej przeprawy do Grecji oraz zniszczenie "modelu biznesowego" przemytników ludzi.

Politycy dyskutowali także o „pragmatycznej współpracy w Europie Œrodkowej” – dodał Szczerski. - Premier Orban z wielkim entuzjazmem odniósł się do koncepcji prezydenta Dudy – ABC, czyli współpracy w regionie Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne – mówił minister. - Musimy odrobić swojš lekcję w Europie Œrodkowej, by nie było luk w powišzaniach infrastrukturalnych – podkreœlił. Zaznaczył, że polski prezydent z Orbanem rozmawiał o rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej, œrodowiskowej, telekomunikacyjnej, tak, by region ABC pokazał, że potrafi budować jednoœć.

Rozmowy dotyczyły też tego, jak można budować suwerennoœć energetycznš regionu. - Cały region Europy Œrodkowej czeka na zakończenie inwestycji gazoportu w Œwinoujœciu, uruchomienie dostaw gazu, by nowe Ÿródło zaopatrzenia dla Œrodkowej Europy popłynęło do systemów gazowych – zaznaczył minister Szczerski.

Według Szczerskiego politycy zgodzili się, że dzisiaj w Europie bardzo ważne jest poczucie solidarnoœci między krajami członkowskimi, narodami, która będzie wynikała ze wzajemnego uznawania swoich interesów, pozycji, celów do realizacji w ramach polityki europejskiej. Jak mówił – jest to klucz by polityka europejska realizowała potrzeby społeczeństw.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL