Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Premier Szydło przybyła do Pragi na spotkanie liderów V4

Beata Szydło
PAP/Radek Pietruszka
Premier Beata Szydło przybyła do Pragi na spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. V4 ma wypracować wspólne stanowisko m.in. w sprawie negocjacji UE z Londynem i migracji. W rozmowach majš również uczestniczyć przywódcy Bułgarii i Macedonii.

Po godzinie 16 Szydło weŸmie udział w sesji plenarnej. Będzie rozmawiała z premierem Czech Bohuslavem Sobotkš, Węgier – Viktorem Orbanem i Słowacji – Robertem Fico.

Na 17 sš zaplanowane rozmowy premierów V4 z prezydentem Macedonii Gjorge Iwanowem i premierem Bułgarii Bojko Borysowem. O 18 odbędzie się wspólna konferencja prasowa; po niej uczestnicy spotkania udadzš się na uroczysty obiad.

Wiceszef spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział PAP i IAR, że poniedziałkowy szczyt Grupy Wyszehradzkiej ma zwišzek ze szczytem unijnym, który odbędzie się w Brukseli w czwartek i pištek. "Szczyt będzie poœwięcony kwestii migracyjnej i ocenie, przynajmniej wstępnej, a być może nawet finalnej, porozumienia w sprawie nowych reguł członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii. To będzie w centrum naszych rozmów w formacie Grupy Wyszehradzkiej" - oznajmił.

"Grupa Wyszehradzka, przy wyraŸnym zrozumieniu wielu innych państw, przedstawiła swój zestaw oczekiwań do porozumienia brytyjskiego i stanowisko jest teraz przedmiotem oceny" - dodał. Według niego stanowisko V4 w sprawie negocjacji z Londynem jest zgodne z polskimi postulatami.

"Naszym zasadniczym celem jest ochrona praw nabytych osób, które już sš na Wyspach" - podkreœlił Szymański. "Prawa nabyte osób już pracujšcych na rynku brytyjskim, wydaje się, że sš sprawš załatwionš, natomiast to nie oznacza, że to porozumienie jest doskonałe i że nie sš konieczne dalsze negocjacje" - zaznaczył wiceszef MSZ.

Według niego V4 chce takiego zdefiniowania mechanizmu ograniczania dostępu do niektórych œwiadczeń dla imigrantów w wyjštkowych sytuacjach, by uniemożliwić nadużycia motywowane politycznie, a także, by sam mechanizm był dookreœlony co do czasu jego obowišzywania.

"Chcemy ten mechanizm oprzeć o metody analizy makroekonomicznej w rękach Komisji Europejskiej - trzecich, bezstronnych - by mógł być przedmiotem eksperckiej wymiany opinii i oceny, czy naprawdę mamy do czynienia z nadzwyczajnš sytuacjš, czy tylko z jej wyobrażeniem" - mówił. Jak zaznaczył, chodzi również o uœciœlenie rodzaju œwiadczeń, które mogš być zawieszane, "ponieważ nie wszystkie mogš i powinny być".

Projekt porozumienia z Londynem, zaproponowany przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, zakłada m.in. ograniczenie eksportu zasiłków na dzieci, czyli pobierania tych œwiadczeń przez imigrantów z innego państwa UE, którego dziecko pozostało w ojczyŸnie. Wysokoœć tych zasiłków mogłaby być indeksowana do poziomu życia w kraju zamieszkania dziecka.

Bułgaria nie jest członkiem V4, lecz wraz z Macedoniš została zaproszona do udziału w spotkaniu w Pradze, gdzie będzie omawiana inicjatywa Grupy Wyszehradzkiej, dotyczšca wsparcia krajów bałkańskich w uszczelnieniu granic z Grecjš w celu wstrzymania napływu migrantów przez ten kraj na północ.

Z tym planem nie zgadzajš się Niemcy, a wielu polityków bułgarskich przestrzega, że udział Borysowa w spotkaniu, nawet w charakterze obserwatora, oznacza ryzyko dla Bułgarii.

Premier Bułgarii Bojko Borysow powiedział w niedzielę niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w rozmowie telefonicznej, jakie stanowisko przedstawi na praskim spotkaniu. "Bułgaria potwierdzi swojš solidarnoœć z Grecjš i brak zgody na budowę granicy między Macedoniš a Grecjš" - napisano w komunikacie rzšdowym.

W kontekœcie kryzysu migracyjnego Szymański mówił, że Grupie Wyszehradzkiej zależy też na tym, by rozwišzania dotyczšce ochrony granicy zewnętrznej miały charakter europejski, a nie indywidualny czy regionalny. "Pierwszym oczekiwaniem państw Grupy Wyszehradzkiej będzie postulat, by podjšć organizacyjne działania na poziomie europejskim, w celu efektywnej ochrony granicy zewnętrznej" - zaznaczył.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL