Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Iran: Załagodzić konflikt z Arabiš Saudyjskš

AFP
Iran i Arabia Saudyjska powinny podjšć wszelkie kroki w celu złagodzenia konfliktu między tymi państwami - powiedział irański wiceminister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Jednoczeœnie dodał, że Teheran jest otwarty na współpracę z Rijadem.

- Jesteœmy gotowi rozważyć każdš inicjatywę, która doprowadzi do większej stabilnoœci w regionie, a także zapewni większe bezpieczeństwo, abyœmy mogli skoncentrować się na walce z prawdziwymi zagrożeniami dla regionu, którymi sš terroryzm, ekstremizm i oczywiœcie fanatyzm religijny będšcy zagrożeniem dla nas wszystkich - mówił Aragczi w Teheranie.

Wiceminister resortu spraw zagranicznych zwrócił uwagę na koniecznoœci walki z terrorystami i ekstremistami. - Zobaczyliœmy, że jeżeli nie walczymy z nimi w Syrii, to musimy z nimi œcierać się w Paryżu i innych stolicach, musimy z nimi walczyć i to właœnie w Syrii, Iraku, Jemenie i w innych częœciach naszego regionu, w przeciwnym wypadku zapłacimy za to karę - podkreœlił Aragczi.

Narastajšce napięcia między szyickim Iranem i sunnickim Królestwem Arabii Saudyjskiej sš wynikiem egzekucji wpływowego szyickiego duchownego Nimra al-Nimra, który został stracony w Arabii Saudyjskiej 2 stycznia. Egzekucja al-Nimra, oskarżanego przez władze saudyjskie o terroryzm, wywołała protesty szyitów na całym Bliskim Wschodzie.

56-letni al-Nimr został skazany przez saudyjskie władze za nieposłuszeństwo wobec władzy i podważanie jednoœci narodowej. Podczas procesu w 2014 roku nie zaprzeczył zarzutom o charakterze politycznym, jednak zapewnił, że nie nawoływał do przemocy. Zdaniem jego zwolenników oraz obrońców praw człowieka jego proces był próbš uciszenia dysydentów, zwłaszcza szyickich.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL