Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dopalacze

Plaga zatruć dopalaczami na Ślšsku

Dopalacz "Mocarz"
materiały policji
Łšcznie 204 osoby trafiły od czwartku do szpitali na terenie woj. œlšskiego z podejrzeniami zatruć dopalaczami - podały w poniedziałek rano służby kryzysowe wojewody œlšskiego.

W poniedziałek przedstawiciele służb kryzysowych mieli omówić w Œlšskim Urzędzie Wojewódzkim dotychczasowš sytuację i podjšć ew. dalsze decyzje.

Według wczeœniejszych informacji œlšskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Grzegorza Hudzika do niedzieli rana w całym regionie odnotowano 154 zatrucia lub podejrzenia zatruć dopalaczami. Policja zatrzymała w Katowicach i Bytomiu łšcznie pięć osób handlujšcych œrodkiem o nazwie "Mocarz", którego nazwę najczęœciej wymieniały osoby trafiajšce do szpitali.

W sobotę wieczorem zastępca ordynatora Regionalnego Oœrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Œrodowiskowego w Sosnowcu Mariusz Kicka mówił, że poznana przez tamtejszych naukowców substancja o nazwie "Mocarz" to nowoczesny, syntetyczny kannabinoid o sile działania 800 razy większej niż niesyntetyczna marihuana.

"Z całš pewnoœciš nie można powiedzieć, że sš to substancje, które sš bezpieczne. To zwykłe syntetyczne, nowoczesne i bardzo silne narkotyki o dużym potencjale uzależniajšcym" - wyjaœniał Kicka. "To, co pospolicie jest okreœlane dopalaczami, to najczęœciej substancje syntetyczne o wielokrotnie większej sile działania niż narkotyki tzw. klasyczne czy naturalne" - akcentował.

Również w wydanym w niedzielę przez œlšskš policję ostrzeżeniu wskazano m.in., że badania zabezpieczonego przez funkcjonariuszy "Mocarza" (w postaci zielonego suszu roœlinnego przeznaczonego do palenia) wykryły w nim "syntetyczne kannabinoidy, po wypaleniu których występujš efekty bardzo podobne do tych, jakie wywołuje marihuana i haszysz tyle, że nawet kilkaset razy silniejsze".

Policja wskazuje, że efektem zażycia takiej substancji sš m.in. zmiana nastroju i samopoczucia, błogostan, euforia, halucynacje, czasami depresja, apatia i urojenia. Następujš: wzrost ciœnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenia œluzówek. "Zagrożona jest szczególnie młodzież, u której po przyjęciu tych substancji najczęœciej dochodzi do trwałych zmian funkcji oœrodkowego układu nerwowego" - przestrzega policja.

Funkcjonariusze uczulajš też, że sprzedawcy dopalaczy przycišgajš zwykle klientów cenš oraz fałszywym opisem przedmiotu i jego składu chemicznego, przy czym "oferujš niezapomniane wrażenia i doznania, które w przeszłoœci dla wielu osób były ostatnimi w ich życiu".

Policja akcentuje, że producenci cały czas modyfikujš skład chemiczny dopalaczy. Często mieszanki te okazujš się œmiertelne dla organizmu. "Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych najbliższych, na œrodowisko, w jakim przebywajš. Wystarczy naprawdę chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy jedna decyzja, by zapobiec, pomóc, uratować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczach do najbliższej jednostki policji" - napisano w ostrzeżeniu.

W ub. roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach odnotowała w całym regionie 602 przypadki zatruć dopalaczami; trzy osoby zmarły. Do 18 czerwca br. stwierdzono 631 podejrzeń zatruć dopalaczami (w 105 przypadkach u kobiet); hospitalizacji wymagało 515 osób, zmarły trzy osoby.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL