Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Niemiecka telewizja przeprosi za „polskie obozy”

Fotorzepa/P. Guzik
Niemiecka telewizja ZDF ma przeprosić na swojej stronie internetowej więŸnia Auschwitz Karola Tenderę za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady".

Nakaz przeprosin orzekł w czwartek krakowski Sšd Apelacyjny. Karol Tendera, reprezentowany przed sšdem przez Stowarzyszenie Patria Nostra, był więŸniem niemieckiego obozu Auschwitz. Pozwał niemieckš telewizję za to, że w lipcu 2013 r. na swoim portalu w informacji o planowanej emisji programu dokumentalnego o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego („Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager") posłużyła się okreœleniem „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz". Dopiero po interwencji dyplomatycznej opis zmieniono.

Uzasadniajšc wyrok, sędzia wskazał, że wartoœci takie jak godnoœć i tożsamoœć narodowa mieszczš się w katalogu dóbr osobistych, a w tej sprawie został dodatkowo spełniony wymóg indywidualizacji roszczenia, powód bowiem w latach 1943–1944 przebywał w obozie Auschwitz i okreœlenie użyte w materiałach ZDF musiało go urazić. SA podkreœlił zarazem, że wczeœniejsze ubolewania ZDF i przeprosiny „dla wszystkich osób, które poczuły się urażone na skutek nieuważnego, błędnego i nieprawdziwego okreœlenia", nie były wystarczajšce dla powoda. SA przyjšł treœć przeprosin zaproponowanš przez rzecznika praw obywatelskich, który przystšpił do sprawy po stronie powoda.

– Mam nadzieję, że ten wyrok przyczyni się do zakończenia długoletniej nagonki i fali oskarżeń pod adresem narodu polskiego – powiedział po wyroku Karol Tendera. Podobnego zdania jest jego pełnomocnik mec. Lech Obara, który liczy na wsparcie prywatnych i społecznych inicjatyw, takich jak ze strony państwa.

Sejm właœnie pracuje nad ustawš, która ma mocniej zaangażować państwo (Instytut Pamięci Narodowej) w œciganie karne i cywilne za okreœlenia w rodzaju „polskie obozy zagłady", a chodzi głównie o zagranicę.

sygnatura akt: I Aca 1080/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL