Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Jak można pozwać zbiorowo Wałęsę

PAP
Działacze opozycji i poszkodowani przez TW „Bolka” planujš wspólnie pozwać Lecha Wałęsę. W rachubę wchodzi tylko połšczenie roszczeń kilku osób, formalne postępowanie grupowe nie jest możliwe.

Jeden z opozycjonistów, na których w latach 70. miał donosić TW „Bolek", zapowiedział, że złoży przeciwko Lechowi Wałęsie pozew zarówno za to, że na niego donosił, jak i za kłamliwe oskarżenia pod jego adresem.

Z kolei Krzysztof Wyszkowski, legendarny opozycjonista, który od lat potyka się w sšdach z Wałęsš, podał, że wielu działaczy Wolnych Zwišzków Zawodowych jest skłonnych przystšpić do takiego pozwu, ale przeszkodš mogš się okazać pienišdze na koszty procesu, gdyż to ludzie ubodzy, pobierajšcy skromne emerytury.

Pozew zbiorowy ma wiele zalet, m.in. niższe koszty, wspólne rozprawy, co zwiększa społecznš kontrolę procesu. Wyklucza go jednak wprost ustawa o postępowaniu grupowym, która w art. 1 ust. 2 wyraŸnie wyłšcza sprawy o ochronę dóbr osobistych z grupowej œcieżki, co było œwiadomym wyborem ustawodawcy, by uniknšć m.in. quasi-politycznych procesów. Poza tym może z niej skorzystać minimum dziesięć osób.

Możliwy jest natomiast wspólny zwykły pozew kilku osób, które czujš się pokrzywdzone przez byłego prezydenta. Procedura cywilna dopuszcza, by kilka osób w jednej sprawie występowało w roli powodów. Możliwe jest to, gdy przedmiot sporu stanowiš roszczenia jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeœli może je rozpatrywać ten sam sšd. Takie połšczone żšdania doœć często trafiajš do sšdu. Taki był np. głoœny swego czasu pozew Edyty Górniak i jej męża za serię publikacji „Super Expressu" o pobycie piosenkarki w szpitalu w Łomży, gdzie urodziła synka. Taki jest obecnie proces żony i syna Władysława Szpilmana przeciwko autorce ksišżki, w której przytoczono niepochlebne opinie o słynnym pianiœcie.

Poszkodowani musieliby więc wskazać wypowiedzi Wałęsy, w których wspólnie ich obraża. Gdyby się to nie udało w stosunku do któregoœ, to nie ma większego problemu, gdyż sšd wyłšczy jego sprawę do odrębnego rozpoznania.

Nie jest też problemem prawomocny wyrok lustracyjny korzystny dla Lecha Wałęsy, gdyż sšd cywilny nie będzie nim zwišzany, wišżš go bowiem tylko skazujšce wyroki karne. Oczywiœcie sšd cywilny nie może zastšpić lustracji – a ta jest możliwa już tylko na wniosek Wałęsy (autolustracja). Jego przegrana w zapowiadanej sprawie mogłaby mieć jednak medialnie podobny efekt jak nowa lustracja. Niewielkie sš zaœ szanse na zadoœćuczynienia za dawne donosy „Bolka", gdyby sšd przypisał je Wałęsie, bo się przedawniły, chyba że sšd nie uwzględniłby przedawnienia ze względu na zasady współżycia społecznego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL