Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Patent na wakacyjny biznes

W przypadku sezonowych biznesów ważny jest dobry pomysł
shutterstock
Lato to czas żniw dla sezonowego biznesu. Wakacyjny nastrój konsumentów przekłada się na pełne portfele pomysłowych biznesmenów.

Kiedy częœć Polaków odpoczywa, inni na odpoczynku zarabiajš. Dobry pomysł na letniš działalnoœć, nawet przy niewielkim kapitale na start, może być gwarancjš Ÿródła dochodu na cały rok. Najczęœciej odwiedzajš Polskę zachodni sšsiedzi. Najwięcej z kolei wydajš u nas Chińczycy, Amerykanie, Finowie i Irlandczycy. Według danych GUS w ubiegłym roku nad Wisłę przyjechało aż 17 mln turystów, w tym 6 mln Niemców. Za nimi plasujš się Czesi, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Brytyjczycy. Podczas jednego wyjazdu statystyczny turysta zostawia u nas œrednio 1800 zł. Powiększajšca się potencjalna grupa docelowa to dobry sygnał dla przedsiębiorców, którzy swojš ofertę na rodzimym rynku mogš kierować także do zagranicznego klienta.

Sukces, ale pod warunkami

Zdajšc sobie sprawę z ogromnych możliwoœci, jakie daje okres urlopowy, etatowi przedsiębiorcy często poszerzajš zakres działalnoœci, odpowiadajšc na potrzeby wczasowiczów. Wakacyjny biznes może być też sposobem na podreperowanie budżetu, zastrzykiem gotówki na cały rok, poczštkiem większego przedsiębiorstwa albo Ÿródłem finansowych tarapatów. Strategia działalnoœci zaplanowanej na kilka miesięcy często wymaga niemniejszego nakładu pracy niż niejeden standardowy biznesplan. W tak krótkim czasie nie ma miejsca na pomyłki czy metodę prób i błędów. Opracowujšc sezonowš koncepcję, trzeba wzišć pod uwagę kilka warunków. Pierwsze kryterium to lokalizacja. Czasem pomysł nasuwa się sam. Warto zastanowić się, jakie warunki naturalne wykorzystać, a przy tym sprawdzić wszystkie kwestie formalne. Niezbędna jest szczegółowa analiza rynku: czego brakuje, na co jest zapotrzebowanie, czego oczekujš ludzie, korzystajšc z danej atrakcji, co chcieliby kupić przed i po odwiedzeniu danego miejsca?

Możliwoœci daje nie tylko plaża, wejœcie na górski szlak, starówka czy zbiorniki wodne. Wykorzystać można kawałek własnego lasu na park linowy (wydatek w wysokoœci 300-400 tys. zł może zwrócić się już po dwóch latach) czy teren do bardzo popularnego ostatnio paintballa (do wystartowania potrzebny jest sprzęt za minimum 12 tys. zł). A może udostępnić własnš działkę położonš w pobliżu kšpieliska? Wystarczy miejsce na ognisko czy grilla, namiot i sprzęt muzyczny. Urodziny, wieczór panieński czy kawalerski na łonie natury to coraz częstsza praktyka, na której można dobrze zarobić. Ogromna rzeszę fanów ma też zorbing. To zabawa, która przywędrowała z Nowej Zelandii, polegajšca na staczaniu ze zbocza lub spływaniu rzekš lub strumieniem nadmuchiwanš, podwójnš, plastikowa kulš. Ci, którzy dysponujš pagórkiem o wysokoœci co najmniej kilkunastu metrów, a dodatkowo położony jest on w atrakcyjnym krajobrazowo otoczeniu, majš gotowš receptę na biznes. Cena kuli waha się w przedziale 1 tys.-5 tys. zł. Na zorbingu można zarobić od 10 do 20 zł za 10 minut.

Potencjał i kreatywnoœć

Drugim warunkiem jest finansowe zabezpieczenie i plan awaryjny. Biznes, w którym wpływy sš nieregularne, jest szczególnie narażony na niepowodzenie albo błyskawiczne zniechęcenie pomysłodawcy. Realizacja niektórych projektów nie wymaga dużych nakładów. Większe inwestycje, przy których na zwrot kosztów trzeba czekać kilka sezonów, wišżš się z koniecznoœciš uzbrojenia się w cierpliwoœć. Dlatego tak ważne jest przygotowanie budżetowego zestawienia. Warto przy tym szukać wszystkich możliwych Ÿródeł oszczędnoœci. Trzeba wzišć pod uwagę eksploatację sprzętu i okres jego przydatnoœci. Sezonowi przedsiębiorcy stajš często przed wyborem: kupić nowy czy używany sprzęt, a może jednak wypożyczyć? Najczęœciej na plus wychodzš długoterminowe rozwišzania, choć niekiedy tymczasowe œrodki to jedyna możliwa droga na start. Stawianie wszystkiego na jednš kartę nie zawsze się opłaca. Opracowujšc plan awaryjny, można przygotować się na czarny scenariusz. Trzeci filar to kapitał ludzki. W sezonowy biznes warto angażować zaufane osoby, bo nie ma czasu na rotację pracowników ani codziennš rekrutację. Można szukać wœród znajomych lub rozpoczšć cały proces dużo wczeœniej, by mieć warunki na wdrożenie zatrudnionych. Tygodniowy przestój w punkcie z rikszami może być dyskwalifikujšcy. Zaległoœci można już nie nadrobić. Dlatego kluczem jest sprawdzona kadra. Warto też skupiać uwagę na szukaniu nowych partnerów. Można podjšć współpracę ze sprawdzonym serwisem, w którym nawet ekspresowy, nieplanowany przeglšd techniczny nie będzie problemem. Zniżki dla stałego klienta też sš jak najbardziej mile widziane.

Gwarancjš powodzenia jest mix potencjału miejsca i inicjatora. Strzał w dziesištkę to przekucie własnej pasji w biznesowy sukces. Zarabianie na talencie podczas urlopu może okazać się dobrym gruntem do rozwoju pierwiastka przedsiębiorczoœci. Może zamiast otwierać kolejnš przechowalnię rzeczy na plaży, lodziarnię, budkę z fast foodem, wakacyjnymi gadżetami, pamištkami, akcesoriami do pływania czy watš cukrowš warto postawić na własne zainteresowania i sprawdzić się w roli przewodnika po swoim mieœcie, instruktora surfingu albo œcianki wspinaczkowej, ulicznego mima czy karykaturzysty na starówce. Oczywiœcie nie można bagatelizować wyraŸnych sygnałów o potrzebach rynku. Prawdziwe oblężenie przeżywajš hotele dla zwierzšt (najniższe ceny za dobę to 30-40 zł). Na brak klientów nie narzekajš też firmy z branży DDD (dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji). Walka z insektami bez interwencji profesjonalistów okazuje się często bezskuteczna. Za pełnš usługę trzeba zapłacić około 250 zł, a koszt podstawowego sprzętu i preparatów nie przekracza 200 zł. Firma na jeden sezon musi trafić w niszę.

Ekspresowe formalnoœci

Założenie tymczasowej działalnoœci nie jest ani trudne, ani pracochłonne. Przed startem biznesu trzeba zgłosić się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej. Rejestracja jest bezpłatna. Wniosek można uzupełnić przez internet albo w urzędzie gminy. Okreœla się w nim datę rozpoczęcia i formę działalnoœci oraz rodzaj opodatkowania. Sezonowy przedsiębiorca oczywiœcie nie jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego i składania deklaracji PIT. Ne może zapomnieć też o dodatkowych pozwoleniach, np. na handel na plaży czy sprzedaż alkoholu. Za handel na ulicy grozi kara w postaci dziesięciokrotnoœci opłaty za uzyskanie zezwolenia. Ale to nie wszystko. Osoba, której stoisko w jakiœ sposób utrudnia ruch, może zostać ukarana naganš lub grzywnš nawet do 5000 zł. A co z kasš fiskalnš? Jest obowišzkowa dopiero po przekroczeniu obrotów w wysokoœci 20 tys. zł. Po sezonie działalnoœć można zawiesić. Wystarczy ponownie złożyć bezpłatny wniosek w CEIDG. Po 2 latach trzeba wystšpić z proœbš o wznowienie lub wyrejestrowanie działalnoœci.

Po sezonie nie warto zwalniać tempa. To czas na uporzšdkowanie formalnoœci i zrobienie bilansu zysków i strat. Można też spisać uwagi i spostrzeżenia: jakie były mocne strony biznesplanu, a co można poprawić? Czym zaskoczyć klienta w przyszłym sezonie? A może poszerzyć ofertę? Jak podkreœla Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, cały rok warto œledzić zapotrzebowanie na rynku i aktualne trendy. Przed kolejnš sezonem można zaplanować strategię promocyjnš z uwzględnieniem kanałów, którymi można dotrzeć do nowych odbiorców. Zyski czekajš, a warunkiem sukcesu jest koncepcja dostosowana do sezonowych warunków. Š?

Wygrywajš „seryjni sezonowcy"

Bernard Fruga trener zarzšdzania, pracuje z przedsiębiorcami przechodzšcymi zmiany

Rz: Jakimi zasadami kierować się, stawiajšc na sezonowy biznes?

Bernard Fruga: Radzę trzymać się zasady „follow the money", czyli „podšżaj za pieniędzmi". Atrakcyjna nisza wakacyjna to taka, która w stosunkowo krótkim czasie przyniesie dobry zysk. Zatem pytanie brzmi: gdzie podczas wakacji znajdujš się posiadacze zasobnych portfeli, a do tego sš gotowi impulsywnie podjšć zakupowe decyzje?

Gdzie szukać odpowiedzi?

OdpowiedŸ będzie inaczej wyglšdać przy usługach B2C, czyli sprzedaży bezpoœrednio do końcowego odbiorcy, a inaczej w B2B, czyli w rozwišzaniach dla biznesu. W B2C odpowiedŸ znajdziemy w miejscach masowego wypoczynku. Warto szukać niezaspokojonych potrzeb letników i sposobów dotarcia do nich z informacjš, że rozwišzanie jest „na wycišgnięcie ręki", a œciœlej „na wycišgnięcie banknotu z portfela".

Czym kierować się przy wyborze branży?

Wybierajšc swój obszar musimy spełnić trzy warunki: zysk, kompetencje i motywacja. Mamy zarobić na tym, co sprzedamy. Mamy się na tym znać oraz lubić to, co robimy. Brak któregokolwiek elementu skaże nas na porażkę. Np. jeœli widzimy, że wczasowicze sš gotowi płacić za masaże, my uwielbiamy masować, ale nie mamy pojęcia, jak to robić profesjonalnie, to szybko wypadniemy z rynku.

A jak szukać nowych klientów na wakacyjnym rynku?

Sezon letni to dobra okazja do wypełnienia niszy w B2B, bo wtedy wiele firm działa w sposób niestandardowy. Pracownicy znikajš na dwa tygodnie urlopu, a w tym czasie pojawiajš się nowe wyzwania. Profesjonalne zastępstwa mogš być niszš dla biznesu sezonowego. Np. jeœli okoliczni hydraulicy wyjechali, to jest to œwietna okazja do obsłużenia ich klientów.

Warto stratować z własnym sprzętem czy wykorzystać œrodki zastępcze?

Biznes sezonowy jest bardzo wrażliwy na próg rentownoœci i ma małe pole manewru. Dlatego inwestowanie w sprzęt jest ryzykowne. Kupujšc coœ drogiego, stawiamy się na starcie „pod kreskš" i walczymy o „wyjœcie na zero". Przy skorzystaniu z obcych zasobów mamy większš swobodę i pole na popełnianie ewentualnych błędów.

Kto ma największe szanse na przetrwanie na sezonowym rynku?

Zawsze wygrywajš „seryjni sezonowcy", którzy co roku oferujš swoje usługi. Oni łšczš atuty dwóch rozwišzań: sezonowoœć dostarczania usługi i długofalowej relacji z klientem. Wypożyczalnie sprzętu sportowego czy organizatorzy wypoczynku sš tu dobrym przykładem. Zawsze warto połšczyć siły z większym graczem, dla którego nie jesteœmy konkurentem, ale uzupełnieniem jego oferty. Wtedy komunikacja marketingowa ma szansę dotrzeć do odbiorców.

—rozmawiała Anna Czyżewska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL