Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Potrzebna strategia działania

Uczestnicy debaty uważajš, że obecnie w Polsce nie ma strategii surowcowej. Warto jš jednak okreœlić i realizować, gdyż dzięki temu nasz kraj może odnieœć wymierne korzyœci
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Polska może odgrywać istotnš rolę w globalnym sektorze wydobywczym. Wczeœniej musi jednak powstać dobra polityka surowcowa.

Uczestnicy debaty pt. „Polityka surowcowa Polski", która odbyła się pod patronatem „Rzeczpospolitej", uznali za konieczne przeprowadzenie działań, które doprowadzš do jej zdefiniowania i wprowadzenia w życie. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska MiedŸ, uważa, że opublikowana na poczštku listopada przez resort œrodowiska tzw. Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin jest dokumentem zbyt ogólnikowym.

– Brakuje w niej myœli co dalej. Sš okreœlone złoża, które należy chronić, ale nie podano, jak je należy chronić – twierdzi Wirth. Jego zdaniem władztwo samorzšdów w zakresie złóż jest dziœ takie samo, jak w przypadku dróg czy kanalizacji. Z tego powodu należy się zastanowić, jakie powinno ono być docelowo. Konieczne jest również okreœlenie jakiejœ formy rekompensaty dla samorzšdów z tego tytułu, że nie będš mogły władać terenem, na którym znajdujš się złoża podlegajšce ewentualnej ochronie.

Konieczne zmiany

– Polskie regula...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL