Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Debaty Życia Regionów

Marszałkowie i eksperci o regionach w Uniejowie

Fotorzepa/ Wojciech Ludwin
Rozwój regionów to rozwój Polski - zgodzili się uczestnicy debaty „Dlaczego Polska potrzebuje silnych regionów", która w Uniejowie

Dlaczego potrzebujemy silnych regionów?

 

Uczestnicy debaty „Rzeczpospolita Życie Regionów" o podtytule: „Rola niezależnych samorzšdów, znaczenie kompetencji władz lokalnych i autonomii wobec organów władzy wykonawczej" omawiali m.in. znacznie samorzšdów terytorialnych w polityce gospodarczej państwa, rolę inwestycji samorzšdowych we wzroœcie PKB Polski i autonomię władz lokalnych wobec centrali w Warszawie.

Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-08, przekonywał, że samorzšdowi trzeba dać nowe instrumenty.

- Szczególnie na ten czas, kiedy będš się kurczyły œrodki unijne przede wszystkim z Funduszu Spójnoœci. Trzeba nauczyć samorzšd odważniejszego sięgania po œrodki zwrotne, czyli kredyty w bankach inwestycyjnych. Niewykorzystanym do końca pozostaje Europejski Bank Inwestycyjny, który udziela fantastycznych kredytów w dodatku przy wsparciu merytorycznym. Olbrzymie możliwoœci widzę także w partnerstwie prywatno-publicznym, do którego bym samorzšdy bardzo zachęcał – podkreœlał były prezes TK.

O korzyœciach wynikajšcych z dotacji unijnych mówił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

- Dzięki największej wœród regionów alokacji na rewitalizację dawny blask odzyskuje nie tylko ŁódŸ z trzema tysišcami XIX-wiecznych kamienic, które nie były modernizowane przez ostatnie sto lat, ale także Piotrków Trybunalski, Sieradz czy Łowicz – mówił marszałek województwa.

A prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, zgodził się, że lepiej by było pozostawić status quo. Uczestnicy debaty zgodzili się, że recentralizacja mogłaby zachwiać autonomiš regionów i je osłabić. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezes Zwišzku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, mówił, że recentralizacja byłaby zagrożeniem nie tylko dla regionów, ale i dla całego kraju.

- Można podać wiele przykładów recentralizacji instytucjonalnej, ale równie wiele przykładów spychania na samorzšdy tematów trudnych – mówił Olgierd Geblewicz.

Relacja z debaty ukaże się 22 wrzeœnia na stronach „Rzeczpospolitej" oraz w serwisie www.rp.pl/zycie-regionow.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL