Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Ministerstwo Sprawiedliwości o PESEL: nie ma powodów do niepokoju

Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
Fotorzepa, Magda Starowieyska
Dotychczas nie stwierdzono, by doszło do niewłaœciwego wykorzystania danych z systemu PESEL, nie ma powodów do niepokoju – powiedział we wtorek rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwoœci Sebastian Kaleta. Bezpieczeństwo danych z bazy PESEL bada także Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Kaleta przypomniał w tvn24, że po zawiadomieniu przez Ministerstwo Cyfryzacji o anomaliach przy pobieraniu danych, prokuratura podjęła czynnoœci sprawdzajšce, a resort sprawiedliwoœci poprosił sšdy okręgowe, na których terenie działajš wskazane przez prokuraturę kancelarie komornicze, o skontrolowanie, czy zapisy pobierane przez komorników z bazy PESEL „odpowiadajš iloœci postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez poszczególnych komorników".

„Na obecnym etapie nie ma powodu, by wzbudzać niepokój, z uwagi na fakt, że cała kwestia pobierania tych danych jest sprawdzana zarówno przez prokuraturę, jak i prezesów sšdów" – zapewnił Kaleta.

Zaznaczył, że „jeœli doszłoby do ustalenia, że dane były pobierane niezgodnie z prawem, komorników czekałaby surowe konsekwencje dyscyplinarne, ale także prawdopodobnie odpowiedzialnoœć karna". „Na obecnym etapie nie możemy przesšdzać, czy rzeczywiœcie do tego rodzaju naruszeń doszło" - podkreœlił.

Jak dodał, kontrola dotyczy długiego okresu wykorzystywania danych, trudno więc podać, kiedy się zakończy.

Także podlegajšca Ministerstwu Cyfryzacji Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała, że bada bezpieczeństwo danych z bazy PESEL. „Zespół specjalistów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego NASK podjšł współpracę z administratorami infrastruktury PESEL, aby kompleksowo ocenić kwestie zwišzane z incydentem pobierania danych oraz potencjalne zagrożenie dla innych rejestrów państwowych" – podała NASK.

NASK testuje poprawnoœć działania mechanizmów ochrony i kontroli dostępu do infrastruktury sieciowej oraz systemów odpowiedzialnych za zachowanie poufnoœci i weryfikację uprawnień do systemów, wchodzšcych w skład œrodowiska systemu PESEL.

„Na obecnym etapie prac ustalenia powołanego do zbadania incydentu zespołu ekspertów nie wskazujš na żadne informacje, œwiadczšce o naruszeniu integralnoœci rejestrów państwowych lub skutecznym ominięciu lub przełamaniu stosowanych zabezpieczeń" - zapewniła Sieć.

W poniedziałek prokuratura poinformowała, że dotychczas nie stwierdzono wycieku danych z systemu PESEL do osób nieuprawnionych.

12 sierpnia Ministerstwo Cyfryzacji zawiadomiło organy œcigania o nieprawidłowoœciach przy pobieraniu przez kancelarie komornicze danych obywateli z bazy PESEL. Zaznaczyło, że dostęp do danych majš tylko uprawnione podmioty, a kancelarie komornicze do nich należš. Przed kilkoma dniami Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła œledztwo dotyczšce podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych z systemu PESEL przez pięć kancelarii komorniczych. Sprawę bada także samorzšd komorniczy. Również GIODO zapowiedział, że wystšpi do prokuratury o przekazanie informacji na temat poczynionych ustaleń.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL