NSA: GIODO nie ma uprawnień do oceny oświadczeń o apostazji

aktualizacja: 19.02.2016, 17:49
NSA: GIODO nie ma uprawnień do oceny oświadczeń o apostazji
NSA: GIODO nie ma uprawnień do oceny oświadczeń o apostazji
Foto: 123RF

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma kompetencji do oceny oświadczeń o wystąpieniu z Kościoła, apostazja jest bowiem dokonywana "w świetle prawa kościelnego" - orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o nakaz odnotowania apostazji.

REDAKCJA POLECA

Tym samym NSA oddalił kasację GIODO od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA w sierpniu 2014 r. uchylił decyzję Generalnego Inspektora nakazującą proboszczowi umieszczenie w księdze chrztu adnotacji o apostazji, mimo że kobieta domagająca się takiej adnotacji nie dopełniła kościelnych procedur.

"Sprawa jest bardzo trudna, i trudno jest wyważyć interesy. Z całą pewnością należy zrozumieć osoby, które chcą wystąpić z Kościoła, i (...) ich prawa; z drugiej strony mamy przepisy konkordatu, konstytucji, ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawę o stosunku Kościoła do państwa" - przyznała w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Jolanta Rudnicka.

Jak wskazała sędzia, podstawowym pytaniem w tej sprawie jest więc, "czy GIODO może ocenić przynależność obywatela do Kościoła, oceniać jego oświadczenie, czy ma kompetencje w tak wrażliwej sprawie, jaką jest prawo do wyznania, sumienia i religii".

"NSA podziela stanowisko WSA, że z uwagi na rozdzielność Kościoła od państwa urzędnik państwowy, jakim jest GIODO, nie ma kompetencji do tego, by oceniać w świetle prawa kościelnego oświadczenie o wystąpieniu z Kościoła" - zaznaczyła sędzia.

Sprawa wyniknęła na kanwie wniosku kobiety, która domaga się sprostowania jej danych w parafialnej księdze chrztu, ponieważ złożyła pisemne oświadczenie, że występuje z Kościoła katolickiego. Wniosła ona do GIODO, by nakazał proboszczowi wydanie takiego sprostowania.

KOMENTARZ DNIA

Żródło:

POLECAMY

KOMENTARZE