Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Globalne ożywienie powinno przyspieszyć

pexels.com
2018 rok powinien przynieœć dalszš częœć skoordynowanej poprawy koniunktury w USA, strefie euro i w gospodarkach wschodzšcych.

Prognozy dla gospodarki œwiatowej tworzone przez wiele różnych oœrodków sš dosyć dobre. Jeœli nie dojdzie do kataklizmów takich jak np. wojny USA z Koreš Północnš, czy krachu na œwiatowych giełdach, to powinniœmy mieć z dalszš częœciš globalnego ożywienia gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się więc, że PKB całego œwiata wzroœnie w 2018 r. o 3,7 proc. To ma być najlepszy wynik od 2011 r.

Solidnego wzrostu gospodarczego powinny doœwiadczyć Stany Zjednoczone. Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga mówi, że w USA wzrost PKB sięgnie w tym roku 2,5 proc.

Najbardziej optymistyczne prognozy, z dużych instytucji finansowych, majš analitycy MUFG i Berenberg Banku (po 2,9 proc.). Najbardziej pesymistycznš – ekonomiœci Standard Chartered (1,9 proc.). MFW i Komisja Europejska spodziewajš się wzrostu wynoszšcego 2,3 proc.

Amerykańskiej gospodarce sprzyjać ma m.in. reforma podatkowa przeprowadzana przez administrację Trumpa, obniżajšca m.in. CIT z 35 proc. do 21 proc. Ma ona skłonić amerykańskie firmy, by więcej inwestowały w kraju i tworzyły miejsca pracy.

Cięcia podatków, wraz ze stosunkowo niskimi cenami energii (skutek rewolucji łupkowej, ale też luzowania regulacji ekologicznych, które rozpoczęła ekipa Trumpa) oraz zagrożeniem zwišzanym z możliwš rewizjš dotychczasowych układów handlowych (takich jak NAFTA) majš wspomóc projekt œcišgnięcia przemysłu z powrotem do Ameryki. To może oczywiœcie doprowadzić do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, ale trudno ocenić, jak bardzo go przyspieszy. Na pewno Trumpowi nie pomaga to, że jego plan „odbudowy trzecioœwiatowej, amerykańskiej infrastruktury" wcišż jest w powijakach, a przez to nie zapowiada się, że po reformie podatkowej pojawi się dodatkowy, silny impuls fiskalny.

Europa Zachodnia doœwiadcza pozytywnych skutków luŸnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego i stosunkowo niskich cen ropy. Ożywienie gospodarcze dotyka nie tylko Niemiec, ale również krajów uznawanych za „słabe ogniwa" strefy euro.

Komisja Europejska spodziewa się, że wzrost PKB strefy euro sięgnie w 2018 r. 2,1 proc. W Niemczech ma wynieœć 2,1 proc., we Francji 1,7 proc., w Hiszpanii 2,5 proc., we Włoszech 1,3 proc., w Grecji 2,5 proc.

– W przyszłym roku wcišż będziemy mieli wyraŸnie pozytywny trend w Unii. I będzie to zwišzane głównie z sytuacjš na rynku kredytowym – twierdzi Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku.

– Widzimy, że ten rynek już przechodzi boom, a skutki wzrostu akcji kredytowej sš odczuwalne zwykle przez gospodarkę z opóŸnieniem sięgajšcym 9–12 miesięcy. 2018 r. zapowiada się więc dobrze dla Europy. Jednoczeœnie jednak widzimy, że niektóre gospodarki, np. Niemcy, nie mogš wypracować wzrostu PKB znaczšco przekraczajšcego 2 proc. Spodziewam się więc stabilizacji aktywnoœci ekonomicznej w UE. Wyższy wzrost gospodarczy wymagałby o wiele większych inwestycji – dodaje Dembik.

Chiny powinny doœwiadczyć dalszego cišgu stabilizacji gospodarczej. Inwestorzy przestali już obawiać się „twardego lšdowania" ich gospodarki. Konsensus prognoz analityków mówi o wzroœcie gospodarczym wynoszšcym tam w 2018 r. ok. 6,5 proc. Najbardziej optymistyczna prognoza (Shanghai Securities Co.) mówi o 7,2 proc., najbardziej pesymistyczna (Nykredit Markets) o 6 proc.

W przypadku Japonii MFW spodziewa się w 2018 r. wzrostu gospodarczego wynoszšcego 0,7 proc. Prognozy analityków z prywatnych instytucji sš jednak dużo lepsze. Ich mediana mówi o 1,3 proc. wzrostu.

2018 r. powinien przynieœć również szybszy wzrost gospodarczy w takich krajach jak Rosja czy Brazylia. Podnoszšc się z kryzysu, będš one korzystały z pozytywnych skutków stabilizacji na rynkach surowcowych. Według prognoz MFW PKB Rosji powinien wzrosnšć o 1,6 proc., a Brazylii o 1,5 proc. w 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL