Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Ekonomiści: w trzecim kwartale PKB wzrósł o 4,3-4,6 proc.

Bloomberg
W trzecim kwartale polski PKB wzrósł o 4,3-4,6 proc. - prognozujš niektórzy ekonomiœci. We wtorek Główny Urzšd Statystyczny przedstawi najważniejsze w tym tygodniu dane o gospodarce, tzw. szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2017 r.

Ekonomiœci z banku Raiffeisen Polbank ocenili, że wstępne dane GUS o wzroœcie polskiego PKB w III kw. tego roku sš najważniejszymi w tym tygodniu danymi z Polskiej gospodarki. Ich zdaniem odczyt powinien pokazać wyraŸne przyspieszenie wobec poprzedniego, i tak udanego kwartału, do 4,5 proc.

Także dla ekonomistów z PKO BP wtorkowy wstępny odczyt PKB za III kw. 2017 r. będzie najważniejszym wskaŸnikiem makroekonomicznym. "Szacunki rynkowe sygnalizujš wzrost na poziomie 4,5 proc. r/r, natomiast - naszym zdaniem - wynik będzie bliższy 4,6 proc., czyli powinien zaskoczyć konsensus wyższš dynamikš. Gdyby ten scenariusz się zmaterializował, wówczas w IV kw. 2017 r. wzrost gospodarczy byłby zbliżony do 4,5 proc." - ocenili.

Ich zdaniem publikacja może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia retoryki RPP. "Można odnieœć wrażenie, że przedstawiciele Rady zakładajš bardziej umiarkowany scenariusz makroekonomiczny niż rynek. Również w listopadowej projekcji inflacyjnej przyjęte zostało założenie, że wzrost gospodarczy w 2017 r. wyniesie pomiędzy 3,8 proc. a 4,6 proc.

"Bioršc pod uwagę oczekiwania rynkowe bliskie 4,5 proc. r/r z ryzykiem wyższego odczytu oraz już zrealizowany wzrost w I połowie roku bliski 4 proc., to widać, że ostateczny odczyt będzie mieœcił się blisko górnych widełek oczekiwań NBP. Dlatego spodziewać się można, że publikacja PKB będzie miała wpływ na wypowiedzi członków Rady, które zapewne dalej będš zaostrzane" - dodali.

Ekonomiœci z BZ WBK spodziewajš się niższego wzrostu PKB za poprzedni kwartał, bo w wysokoœci 4,3 proc. Zwrócili jednak uwagę na pištkowe dane GUS o handlu zagranicznym za wrzesień, które pokazały silne odbicie eksportu (12,5 proc. r/r) przy umiarkowanym wzroœcie importu (7,4 proc. r/r). Tym samym nadwyżka handlowa za okres styczeń-wrzesień wyniosła 1,86 mld euro, co dla samego wrzeœnia dało rekordowe prawie 1 mld euro. Dlatego, jak wskazali ekonomiœci z BZ WBK jest możliwe, dane o PKB za III kw. br. będš wyższe od wskazanej przez nich prognozy.

"Spodziewamy się wzrostu dynamiki z 3,9 proc. r/r do 4,6 proc. r/r, widzimy ryzyko nieco wyższego wzrostu PKB (...). Przemawia za tym m.in. stosunkowo niska baza statystyczna z ubiegłego roku – obserwować będziemy odbicie inwestycji, których dynamika przekroczy 5 proc. r/r. Dalej jednak realizacja projektów publicznych pozostaje niższa niż w poprzedniej perspektywie budżetowej UE. Silniejszego odbicia oczekujemy w przyszły roku" - napisali w komentarzu ekonomiœci ING Banku Œlšskiego.

Także przedstawiciele Pekao prognozujš, że liczone w ujęciu rocznym tempo wzrostu PKB przyspieszy do 4,6 proc. z 3,9 proc. w drugim kwartale br.

Zgodnie z poprzednimi danymi GUS, polska gospodarka w II kwartale 2017 r. rozwijała się w tempie 3,9 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4 proc. rdr w I kwartale br. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie w drugim kwartale o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL