Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Fed zmieni stopy, ale jeszcze nie teraz

Bloomberg
Rezerwa Federalna podjęła w œrodę decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej. Fed rozważa podwyżki stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu w grudniu.

Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0 do 0,25 proc. Większoœć ankietowanych przez agencję Bloomberg ekonomistów spodziewała się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie w paŸdzierniku.

Fed w komunikacie wydanym po posiedzeniu zrezygnował z umieszczenia stwierdzenia o zagrożeniu jakie dla gospodarki USA stanowić może niepewnoœć zwišzana ze spowolnieniem w œwiatowej gospodarce oraz niestabilna sytuacja na rynkach finansowych.

Fed w tekœcie komunikatu zaznaczył tylko, że monitoruje rozwój sytuacji międzynarodowej.

Wbrew oczekiwaniu częœci obserwatorów Rezerwa Federalna zdecydowała o pozostawieniu bez zmian stóp procentowych na poprzednim posiedzeniu we wrzeœniu. Niepewna sytuacja międzynarodowa została wtedy wskazana jako jeden z głównych powodów tej decyzji.

Pomimo słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy w sierpniu i wrzeœniu Fed ocenił w œrodę, że sytuacja na nim wcišż się poprawia.

„Generalnie wskaŸniki rynku pracy wskazujš, że niepełne wykorzystanie zasobów na rynku pracy spadło od poczštku tego roku" – napisano.

Jednoczeœnie jednak Fed przyznał, że w USA spadło tempo w jakim tworzone sš nowe miejsca pracy. W komunikacie Fed napisano również, że na stabilnych poziomach utrzymuje się stopa bezrobocia w USA.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych we wrzeœniu wzrosła tylko o 142 tys., podczas gdy rynek spodziewał się, że będzie to 200 tys. Stopa bezrobocia pozostała bez zmian na poziomie 5,1 proc. Nowe dane z rynku pracy – za paŸdziernik - rynek pozna w przyszłym tygodniu.

Z wyliczeń Bloomberga wynika, że notowania kontraktów terminowych na stopę Fed po œrodowej decyzji wskazujš, iż prawdopodobieństwo podwyżki na kolejnym posiedzeniu w grudniu jest wyceniane obecnie na ok. 45 proc. Rynek terminowy na 54 proc. wycenia prawdopodobieństwo podwyżki w styczniu 2016 r.

Stopy procentowe w USA sš na obecnym rekordowo niskim poziomie od końca 2008 roku, kiedy to Fed obniżył je do blisko zerowego poziomu w odpowiedzi na œwiatowy kryzys finansowy.

Po raz ostatni podwyżka stóp procentowych w USA miała miejsce w czerwcu 2006 roku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL