Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Niemiecka firma: kampania ekologiczna zmniejszy PKB o 45 mld USD

Fotorzepa/Bartosz Jankowski
Szanghaj odrzucił proœbę niemieckiej firmy motoryzacyjnej Schaeffler o okres karencji dla lokalnej fabryki łożysk, zamkniętej w zwišzku z łamaniem przepisów ochrony œrodowiska. Firma ocenia, że spowoduje to spadek chińskiego PKB o ponad 45 mld dolarów.
Ze względu na olbrzymie szacowane koszty temat wywołał kontrowersje wœród komentatorów. Podniosły się głosy, według których "ochrona œrodowiska uderza w realnš gospodarkę" - pisze chińska agencja Xinhua. Wydział ochrony œrodowiska lokalnych władz w Szanghaju pozostał jednak przy swojej decyzji i pouczył niemieckš firmę, że zagraniczne przedsiębiorstwa, wybierajšc sobie dostawców, powinny sprawdzać, czy respektujš oni przepisy ekologiczne. Rzšd nie będzie w tej sprawie szedł na kompromisy – oznajmiono. Niemiecki wytwórca częœci samochodowych Schaeffler zaapelował w ubiegłym tygodniu do szanghajskich władz o udzielenie trzymiesięcznej karencji fabryce łożysk igiełkowych Jielong, zamkniętej przez władze we wrzeœniu w zwišzku z zakrojonš na szerokš skalę kampaniš walki z zanieczyszczeniem œrodowiska.
Schaeffler dostarcza częœci chińskim producentom aut i spółkom joint venture, w tym firmom SAIC Volkswagen i SAIC General Motors. W liœcie skierowanym do władz w ubiegłym tygodniu Schaeffler stwierdził, że dopiero 11 wrzeœnia dowiedział się o zamknięciu Jielonga, który jest jego jedynym dostawcš łożysk igiełkowych, i nie miał czasu na znalezienie rozwišzania zastępczego. Zamknięcie fabryki wpłynie według niemieckiej firmy na wytwarzanie 200 modeli aut 49 różnych marek, zmniejszy produkcję o 3 mln aut wartych 300 mld juanów (45,5 mld dolarów). W poniedziałek Schaeffler potwierdził na Weibo (chiński Twitter), że wystosował apel do szanghajskich władz. Dodał, że "zmobilizował globalne zasoby", by zminimalizować efekty zamknięcia fabryki łożysk. Wydział œrodowiska wyjaœnił w liœcie do agencji Xinhua, że decyzja o zamknięciu firmy Jielong zapadła już w grudniu ub.r., gdy kontrola inspektorów ochrony œrodowiska wykazała nieprawidłowoœci. Władze dwukrotnie – w grudniu ub.r. i marcu br. - upominały firmę, by zatrzymała produkcję. Według nich Schaeffler miał więc dziewięć miesięcy na znalezienie nowego dostawcy łożysk. Na poczštku wrzeœnia Jielongowi przedstawiono nakaz wstrzymania pracy pod groŸbš odcięcia dostaw pršdu i wody. Fabryka dobrowolnie zatrzymała produkcję – podaje Xinhua. Zdaniem dyrektora Instytutu Spraw Publicznych i Œrodowiskowych Ma Juna kontrola nad przestrzeganiem przepisów ochrony œrodowiska w Chinach będzie się zwiększać. "Społeczeństwo zbyt długo cierpiało z powodu zanieczyszczonej gleby, wody i powietrza. Płaciło cenę za rozwój gospodarczy Chin. Przyszedł czas, by firmy poniosły ten koszt" - powiedział. Z badań tej organizacji pozarzšdowej wynika, że wœród 200 sektorów przemysłu w Chinach łańcuch dostaw dla produkcji motoryzacyjnej jest branżš najbardziej zanieczyszczajšcš œrodowisko. Według komentatorów chińska kampania walki z zanieczyszczeniem osišgnęła niespotykanš dotšd skalę. Od ubiegłego lata armia 5,6 tys. inspektorów z ministerstwa œrodowiska i partyjnych organów antykorupcyjnych przemierza kraj, usuwa lokalnych urzędników i karze firmy za nieprzestrzeganie norm ekologicznych. Do tej pory ukarano w kampanii ok. 18 tys. przedsiębiorstw i 12 tys. urzędników – obliczył hongkoński dziennik "South China Morning Post". Kampania nasiliła się dodatkowo w lipcu, gdy prezydent Xi Jinping powiedział włodarzom chińskich prowincji oraz ministrom, że ochrona œrodowiska będzie jednym z trzech najwyższych priorytetów jego rzšdu w nadchodzšcych latach, obok kontroli ryzyka finansowego i walki z ubóstwem. Częœć ekspertów apeluje jednak o rozwagę w zaostrzaniu przepisów, gdyż mogš one zbyt silnie uderzyć w gospodarkę. "Wyższe wymagania œrodowiskowe spowodujš zmiany w łańcuchu dostaw, spowodujš zamknięcia fabryk i likwidację miejsc pracy" - powiedział ekonomista z Pekińskiego Instytutu Technologii Hu Xingdou, cytowany przez "SCMP". "Bioršc pod uwagę głębokie gospodarcze i społeczne implikacje, rzšdy powinny działać na podstawie szczegółowych planów i poprawiać œwiadomoœć zainteresowanych stron, a nie tylko uruchamiać kampanie polityczne" - ocenił Hu.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL