Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Polska stała się eksporterem kapitału

Bloomberg
Dzięki trzeciej z rzędu nadwyżce w handlu towarowym, Polska odnotowała też w ub.r. pierwszš od połowy lat 90. nadwyżkę na rachunku obrotów bieżšcych.

Na to, że w 2017 r. Polska ponownie miała dodatnie saldo wymiany towarowej, wskazywały już poniedziałkowe dane GUS. We wtorek Narodowy Bank Polski pokazał bogatszy zestaw danych dotyczšcy bilansu płatniczego Polski.

Z danych NBP wynika, że w 2017 r. nadwyżka Polski w handlu towarowym wyniosła 2,3 mld zł, w porównaniu do 12,8 mld zł rok wczeœniej. Jednoczeœnie z 61,4 do 76,3 mld zł zwiększyło się dodatnie saldo międzynarodowej wymiany usług.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżšcych w pewnym uproszczeniu oznacza, że Polska stała się eksporterem kapitału, bo krajowe oszczędnoœci przewyższyły wartoœć krajowych inwestycji.

Całorocznego bilansu obrotów bieżšcych nie popsuła grudniowe pogorszenie wyników handlu towarowego. W ostatnim miesišcu ub.r. wartoœć eksportu (liczšc w euro) towarów zwiększyła się o zaledwie 2,1 proc. rok do roku, po zwyżce o 14,8 proc. w listopadzie. To najsłabszy wynik od ponad roku. Jednoczeœnie wartoœć importu wzrosła o 10,9 proc. rok do roku, po zwyżce o 15,9 proc. w listopadzie. Deficyt w handlu towarowym sięgnšł w efekcie niemal 1,3 mld euro, najwięcej od grudnia 2012 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL