Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Bank Światowy ostrzega przed ograniczeniami wzrostu gospodarczego

Flickr
Wyglšda na to, że szczyt wzrostu globalna gospodarka ma już za sobš, bo ograniczajš go demografia, brak inwestycji, coraz wolniejszy wzrost wydajnoœci i wreszcie zacieœnianie polityki pieniężnej – ostrzega w najnowszym raporcie Bank Œwiatowy.

Wzrost polskiego PKB za ubiegły rok ekonomiœci waszyngtońskiej instytucji szacujš na 4,5 proc. Prognozowany na ten rok poziom 4 proc. oznacza zachowanie wysokiej dynamiki wzrostu. To głównie zasługa silniejszej, niż oczekiwano, aktywnoœci gospodarczej w strefie euro, co wspiera polski eksport. Do tego spadek stopy bezrobocia w Polsce do historycznie niskiego poziomu i solidny wzrost płac sprzyjajš konsumpcji. WyraŸniejsze spowolnienie przyjdzie w 2019 r., gdy dynamika wzrostu spowolni do 3,5 proc. Rok póŸniej będzie jeszcze niższa – zaledwie 3,1 proc.

Tempo wzrostu globalnej gospodarki Bank Œwiatowy oszacował na 3 proc. w minionym roku, bo w ponad połowie krajów rozwój przyspieszył dzięki ożywieniu inwestycji, a także aktywnoœci w przemyœle i handlu. Takie tempo wzrostu œwiatowa gospodarka może utrzymać do końca 2020 r.

W najbliższych latach tempo wzrostu w rozwiniętych gospodarkach będzie wolniejsze, gdyż na przeszkodzie stanie pełne zatrudnienie a także podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne w celu utrzymania w ryzach inflacji – prognozuje Bank Œwiatowy. W rezultacie tempo wzrostu w tych krajach spadnie z 2,3 proc. w minionym roku do 2,2 proc. w bieżšcym i 1,7 proc. do 2020 r.

A gospodarki wschodzšce i rozwijajšce się, których PKB w minionym roku wzrósł o 4,3 proc., też prawdopodobnie odczujš przyhamowanie i zmniejszy się ich udział w globalnym wzroœcie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL