Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Strefa euro przyspieszyła

Bloomberg
Gospodarka strefy euro nabrała tempa w drugim kwartale, bo więcej krajów odnotowało ożywienie.

Produkt krajowy brutto wzrósł w minionym kwartale o 0,6 proc., do czego przyczyniła się nadal dobra koniunktura w Niemczech, największej gospodarce tego regionu, i najszybszy od prawie dwóch lat rozwój Hiszpanii. Ale najważniejsze jest to, że po latach bezprecedensowego stymulowania gospodarki, rozwój zaczšł w końcu obejmować wszystkie 19 krajów członkowskich.

Eksport i inwestycje dały Francji najlepsze pierwsze półrocze od 2011 r., Holandia odnotowała wzrost najszybszy od 2007 r. Włochy, które od lat pozostawały w tyle za partnerami, zaczynajš zrywać z reputacjš chorego człowieka Europy i wpracowały wzrost produktu krajowego brutto, który w tym roku może przekroczyć 1 proc., po raz pierwszy od 2010 r.

- Ożywienie jest większe, ma szerszy zasięg i po raz kolejny potwierdza odpornoœć na zewnętrzne zagrożenia – powiedział Frederik Ducrozet, ekonomista z genewskiego Banque Pictet & Cie.  Poprawie koniunktury gospodarczej w strefie euro towarzyszy systematyczny spadek bezrobocia, a wskaŸniki nastrojów w biznesie sš najwyżej od 10 lat. Natomiast presja cenowa wcišż jest niewidoczna. Europejski Bank Centralny jest jednak przekonany, że inflacja w końcu wzroœnie w wyniku podwyżek płac i zanikania spowolnienia gospodarczego. Najbliższe posiedzenie Rady Zarzšdzajšcej EBC wyznaczono na 7 wrzeœnia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL