Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Daesh

USA: Nie ma oznak by Daesh przejęło materiał radioaktywny

AFP
Departament Stanu USA oœwiadczył w œrodę, że zapoznał się z doniesieniami o zaginięciu w rejonie Basry na południu Iraku materiału radioaktywnego, ale nie widzi oznak, by w jego posiadanie weszło Daesh lub inne ugrupowanie terrorystyczne.

"Wiemy o doniesieniach, że mogło dojœć do utraty lub zaginięcia Ÿródła promieniowania w Iraku. Nie dostrzegamy żadnych oznak, by materiał ten przejęło Daesh lub jakiekolwiek inne ugrupowanie terrorystyczne w regionie" - powiedział dziennikarzom rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner.

"Oczywiœcie nadal traktujemy te doniesienia bardzo poważnie i wcišż œledzimy sytuację" - dodał rzecznik odmawiajšc jednoczeœnie komentarza na temat tego, czy zaginiony materiał nadawałby się do zbudowania tak zwanej brudnej bomby, powodujšcej promieniotwórcze skażenie miejsca wybuchu.

Według udostępnionego Reuterowi i potwierdzonego przez władze dokumentu irackiego ministerstwa ochrony œrodowiska, trwajš poszukiwania "bardzo niebezpiecznego" materiału radioaktywnego, który zniknšł w listopadzie z położonego niedaleko Basry magazynu amerykańskiej firmy Waterford. Firma ta œwiadczy usługi techniczne na rzecz górnictwa naftowego.

Jak informuje wspomniany dokument, zaginięcie dotyczy defektoskopu gamma, wykorzystywanego przy badaniu jakoœci wykonania rurocišgów transportujšcych ropę i gaz. Urzšdzenie to było własnoœciš firmy SGS Turkey z siedzibš w Stambule. Defektoskop znajdował się w obudowie ochronnej o rozmiarach laptopa.

Zastrzegajšcy sobie anonimowoœć przedstawiciel irackiego ministerstwa ochrony œrodowiska powiedział Reuterowi, iż w defektoskopie było do 10 gramów radioaktywnego izotopu Iryd-192.

Na razie nic nie wskazuje na to, by defektoskop mógł dostać się w ręce Daesh, które w 2014 opanowało znaczne obszary Iraku i Syrii. Tereny te dzieli od Basry odległoœć co najmniej 500 kilometrów.

Według władz, wyposażone w czujniki promieniowania ekipy prowadzš poszukiwania defektoskopu na polach naftowych, w składnicach złomu i na przejœciach granicznych. Szpitalom w Basrze nakazano zgłaszanie ewentualnych przypadków poparzeń wywołanych przez promieniowanie jonizujšce.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL