Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Badanie: Memy bardziej lubi lewica

wykop.pl
Według badań firmy F-Secure, jedna trzecia internautów o zdefiniowanych poglšdach politycznych w Polsce udostępnia informacje z niesprawdzonych Ÿródeł. Różne opcje œwiatopoglšdowe majš też swoje preferowane formy udostępnianych treœci - twierdzš badacze.

Memy to forma, którš zdaniem F-Secure najchętniej udostępniajš internauci o poglšdach lewicowych (64 proc.). Również oni majš największš tendencję do udostępniania w mediach społecznoœciowych treœci z niesprawdzonych Ÿródeł (odsetek ten wynosi 35 proc., wœród zwolenników prawicy - 32 proc., u internautów okreœlajšcych się jako centrum - 28 proc.). Najmniejszš popularnoœć memy majš na prawicy (47 proc.).

Kolejnš formš, w jakiej internauci udostępniajš często niesprawdzone informacje, sš wykresy. Najchętniej tego rodzaju treœciami dzielš się zwolennicy politycznego centrum (53 proc.), w następnej kolejnoœci zaœ - internauci o poglšdach lewicowych (39 proc.) i prawica (34 proc.).

Ponad jedna trzecia internautów bez względu na poglšdy polityczne udostępnia niezweryfikowane informacje o wydarzeniach, niesprawdzone informacje o politykach zaœ najczęœciej zdarza się publikować w mediach społecznoœciowych centrystom (54 proc.).

Jak mówi ekspertka z firmy F-Secure, Karolina Małagocka, "rezultaty badań to dla nas niemałe zaskoczenie. W Polsce rodzaj publikowanych fake newsów nie jest aż tak mocno powišzany z poglšdami, jak w USA. Robiš to w niemal takim samym stopniu osoby o różnych poglšdach".

Jednoczeœnie bardzo mała częœć internautów przyznaje się do swoich poglšdów politycznych. Zaledwie jedna pišta (19 proc.) spoœród badanych opublikowała w sieci w cišgu roku informacje na ich temat. Częœciej takie treœci publikujš mężczyŸni. Zdecydowanie niechętnie poglšdami politycznymi w sieci dzielš się w Polsce ludzie młodzi - w przedziale wiekowym 15-24 lat robi to zaledwie 10 proc. badanych internautów.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2017 roku na próbie 600 osób. Jak mówiš autorzy - firma F-Secure - jego celem było okreœlenie postaw i przekonań użytkowników internetu na temat fałszywych informacji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL