Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Co rzšdzi tłumem

Fotolia
Gdy tłum wychodzi z peronu kolejowego, z sali kinowej, z przejœcia podziemnego, jego ruchem rzšdzš zasady.

Wskazali je informatycy z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.  Zbadali, jak poruszajš się osoby, które przemieszczajš się w jednym kierunku w niezbyt szerokim korytarzu. Takim ruchem rzšdzš cztery najważniejsze zasady: 1) Staraj się podšżać za osobš bezpoœrednio przed tobš 2) utrzymuj do niej mniej więcej stały dystans 3) nie zwracaj uwagi na ludzi po bokach 4) zachowuj takš odległoœć od innych osób, żeby nie trzeba było zbyt często zmieniać prędkoœci.  Wyniki badań ukazały się w czasopiœmie "Physical Review" 

Wyniki tych badań umożliwia  przygotowanie lepszych symulacji zachowań tłumu. Taka wiedza potrzebna jest między innymi architektom w projektowaniu bezpieczniejszych budynków - zwłaszcza dróg ewakuacyjnych, i ich oznaczania. Przyda się także strażakom,   osobom w niebezpieczeństwie i studiom filmowym tworzšcym wizualizacje ruchu dużych grup osób.

W badaniach analizowano pozycję poruszajšcych się osób w stosunku do ich najbliższych sšsiadów. "Pokazano, jak wyglšda kształt strefy zakazanej, przestrzeni, w której nie pozwalamy, aby znaleŸli się inni maszerujšcy przechodnie.

Badanie ruchu osób w korytarzu to jedno z serii badań nad fizykš tłumów, jakie prowadzili badacze z AGH. Wczeœniej w badaniach analizowali zachowanie pieszych podczas ewakuacji z zadymionego tunelu (eksperyment prowadzono w tunelu pod Martwš Wisłš w Gdańsku oraz w tunelu w Lalikach w cišgu drogi S1). Pod lupę wzięto też ruch tłumów na kilku stadionach.

- W Polsce jednak cišgle za rzadko już na etapie projektowania budynków i infrastruktury uwzględnia się symulacje zachowań tłumu - wyjaœnia dr hab. Jarosław Wšs. 

PAP Nauka w polsce, k.k.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL