Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cudzoziemcy

Saakaszwili, jeśli zechce, może zostać w Polsce

YouTube
Gruzja chce ekstradycji swego byłego prezydenta. Możliwoœci ma on wiele: pozostać w Polsce, wyjechać np. do Holandii. Sam zapowiada, że o azyl starał się nie będzie. Zamierza też jeszcze powalczyć na Ukrainie.

Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji i gubernator ukraińskiej Odessy, wylšdował w poniedziałek na lotnisku w Warszawie. Rzšd Ukrainy, z którym był skonfliktowany, oznajmił, że wysłał go do państwa ostatniego pobytu. I rzeczywiœcie, taka procedura obowišzuje w podobnych sprawach.

Czy Polska musiała, czy też chciała przyjšć byłego prezydenta Gruzji? Eksperci twierdzš, że nie mieliœmy wyjœcia, skoro uznaliœmy jego pobyt za legalny. Zastrzegajš jednak, że jest to bardziej dyplomatyczna niż prawna procedura. Saakaszwili, niegdyœ przyjaciel, a potem przeciwnik polityczny prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, w ubiegłym roku został pozbawiony nadanego mu przez szefa państwa obywatelstwa ukraińskiego i stał się bezpaństwowcem. A to oznacza, że rozpatrujšc jego sprawę, nie można się powoływać ani na umowę z Ukrainš, ani też na zasady współpracy z Gruzjš.

Po pozbawieniu obywatelstwa były prezydent Gruzji przebywał za granicš. We wrzeœniu przedostał się na Ukrainę z terytorium Polski, nielegalnie przekraczajšc granicę. 5 stycznia sšd apelacyjny w Kijowie odrzucił wniosek o ochronę przed możliwš ekstradycjš Saakaszwilego do Gruzji. Jaki jest dziœ jego status w Polsce?

Ma kilka możliwoœci. Może się ubiegać o status uchodŸcy albo złożyć wniosek o pobyt czasowy (oczywiœcie po spełnieniu warunków, np. wykazaniu zwišzku z naszym krajem, więzi itd.), a z czasem może się też starać o obywatelstwo polskie (w tym przypadku też trzeba spełnić pewne warunki, np. zamieszkiwać w Polsce przez okreœlony czas). Może również wyjechać z Polski. Dziœ potwierdza, że jest pod opiekš polskiej policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I nie zamierza ubiegać się o azyl w Polsce. Bioršc pod uwagę, że jest małżonkiem obywatelki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spekuluje się, że być może pojedzie do Holandii, skšd pochodzi jego żona. Może też bez żadnych przeszkód przebywać w Polsce.

A co z jego ewentualnš ekstradycjš? Domaga się jej Gruzja. W grudniu 2017 r. prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko zapowiedział, że jego kraj prawdopodobnie zdecyduje się na ekstradycję Saakaszwilego do Gruzji. Jak argumentujš tamtejsze władze, przeciwko niemu w kraju toczš się cztery sprawy sšdowe, w zwišzku z czym Gruzja będzie się ubiegać o jego wydanie w każdym kraju, do którego przybędzie. Sam Saakaszwili odniósł się we wtorek do możliwoœci jego ekstradycji z Polski do Gruzji.

– Nie rozœmieszajcie mnie. Władze w Gruzji bojš się mnie jak diabeł œwięconej wody – przekonuje. Twierdzi, że od samego poczštku mówił, iż jeœli Gruzja faktycznie chciałaby jego ekstradycji, to wystšpiłaby o niš już wczoraj. – Ani Gruzja, ani Ukraina nie majš wobec mnie żadnych poważnych oskarżeń – mówi. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL