Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cło

Brexit: Firmy handlujšce z Wielkš Brytaniš powinny zaczšć przygotowania do rewolucji celnej

Fotolia.com
Firmy handlujšce z Wielkš Brytaniš już dziœ powinny zaczšć przygotowania do rewolucji celnej, która nastšpi 30 marca 2019 roku.

Formalnoœci celne to podstawowa różnica w handlu ze Zjednoczonym Królestwem, która pojawi się w nocy z 29 na 30 marca 2019 r. Wtedy nastšpi formalne wyjœcie tego kraju z obszaru celnego Unii Europejskiej. Czy będš cła lub inne należnoœci importowe – tego jeszcze w negocjacjach Londynu z Brukselš nie ustalono.

Eksperci przestrzegajš: to nie cła, ale przeorganizowanie handlu z Wyspami będzie największym wyzwaniem.

Licencje wygasnš

Komisja Europejska już uruchomiła na swojej stronie specjalny serwis poœwięcony skutkom podatkowym i celnym brexitu. Na razie jest skromny, jednak mówi wyraŸnie: towary idšce przez kanał La Manche będš podlegały formalnoœciom celnym. Wygasnš też upoważnienia na handel niektórymi towarami (np. odpadami) wydane przez władze Wielkiej Brytanii. To samo dotyczy np. pozwoleń na uproszczone procedury celne dla tzw. upoważnionych podmiotów, zwanych AEO (ang. Authorised Economic Operators).

Dla wielu przedsiębiorców, przyzwyczajonych do prostych dostaw wewnštrzwspólnotowych, może to być rewolucja. Ostatnie odprawy celne brytyjskich towarów odbyły się bowiem niemal 14 lat temu, 30 kwietnia 2004 r. (był to ostatni dzień przed wejœciem Polski do UE). Teraz te odprawy powrócš, a wraz z nimi formalnoœci i koszty.

Pół biedy, jeœli przedsiębiorca handluje nie tylko z Wielkš Brytaniš, ale i z innymi krajami pozaunijnymi. Towary brytyjskie dołšczš po prostu do listy towarów odprawianych w urzędach celnych.

– Nie będzie wtedy rewolucjš, zwłaszcza jeœli taki przedsiębiorca będzie miał status AEO – przewiduje Michał Wielowieyski, doradca podatkowy w EY.

Zwraca jednak uwagę, że firmy, które dziœ koncentrujš się na rynku unijnym i nie majš upoważnienia AEO, powinny wzišć pod uwagę, że procedury celne dla towarów brytyjskich zajmš czas i mogš się wišzać z kosztami.

– Chodzi tu nie tylko o cła, ale też koszty przeorganizowania logistyki oraz zapłatę za różne gwarancje celne wymagane w niektórych procedurach. Warto zatem, by już dziœ takie firmy rozważyły wszczęcie starań o status AEO – sugeruje ekspert.

Attaché pomoże

Ministerstwo Finansów zapewnia, że szczegółowo monitoruje proces brexitu.

– Przewidujemy akcję informacyjnš zarówno dla osób udajšcych się do Wielkiej Brytanii, jak i dla przedsiębiorców. Odbędš się też szkolenia dla pracowników i funkcjonariuszy KAS – zapewnia Paweł Jurek z biura prasowego MF. Dodaje, że planowane jest ustanowienie przy polskiej ambasadzie w Londynie stanowiska attaché ds. współpracy celno-skarbowej.

Wielka Brytania to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski. W 2016 r. sprzedaż polskich towarów na Wyspy osišgnęła wartoœć 53,4 mld zł, co stanowiło 6,7 proc. naszego eksportu. Więcej sprzedaliœmy tylko do Niemiec.

Zjednoczone Królestwo jest także w pierwszej dziesištce naszych partnerów w imporcie – w 2016 r. Polska sprowadziła stamtšd towary za 20,3 mld zł. Dane za 11 miesięcy 2017 r. (50,9 mld zł eksportu i 19,1 mld zł importu) wskazujš, że Wielkiej Brytania pozostanie czołowym partnerem Polski w imporcie i eksporcie.

Opinia

Marcin Majewski, agent celny, menedżer w PwC

Wiele kwestii dotyczšcych brexitu nie zostało jeszcze ustalonych. Nie wiadomo na przykład, jaka będzie wysokoœć ceł na towary brytyjskie w Europie i odwrotnie. Wydaje się, że poziom stawek celnych nie będzie dla biznesu tak istotny jak różne pozacelne koszty nowego modelu handlu. Można bowiem z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że towary będš podlegały odprawom celnym, które wišżš się z osobnš dokumentacjš i wymagajš czasu na dopełnienie formalnoœci. Niektóre procedury celne będš wišzały się z kosztami gwarancji bankowych, zabezpieczajšcych pokrycie należnoœci importowych. Wiele firm musi przeorganizować logistykę dostaw, choćby dlatego, że odprawy celne wpłynš znaczšco na system dostaw just-in-time. Wygaœnie wiele upoważnień importowo-eksportowych wydanych przez brytyjskie władze celne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL