Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cannes 2018

Cannes 2018: Kobiety walczš

AFP
#metoo, Time’s Up, teraz jeszcze 5050x2020. Kobiety chcš pokazać siłę. Walczš o swojš pozycję z determinacjš. Wiele dyskusji toczy się w Cannes wokół spraw kobiet.

W UniFrance w debacie „My profession in not black” wzięło udział 16 francuskich, ciemnoskórych aktorek, a połšczono jš z promocjš ksšżki pod tym samym tytułem. Organizatorki podkreœlały, że dyskusja ma być protestem przeciwko wszelkim formom dyskryminacji w œwiecie. Przeciwko wszelkim formom wykluczenia.

 

Determinację kobiet w walce o swojš pozycję czuje się na Croisette.Przed premierowym pokazem filmu Evy Husson „Córki słońca” przewodniczšca jury Cate Blanchett, weteranka kina francuskiego Agnes Varda i 80 innych kobiet stanęło w ciszy na czerwonym dywanie, by dojœć razem do połowy czerwonych schodów. Tam Blanchett po angielsku, a Varda po francusku odczytały oœwiadczenie: „Na tych schodach stojš 82 kobiety. Tyle właœnie kobiet-reżyserów weszło tymi schodami do Pałacu poczšwszy od pierwszej edycji festiwalu filmowego w Cannes w 1946. W tym samym czasie wspięło się na nie 1688 mężczyzn”.
„Kobiety nie sš w œwiecie mniejszoœciš, ale obecny stan branży zdaje się udowadniać coœ innego – mówiły Blanchett i Varda. – Jako kobiety stawiamy czoła naszym wyjštkowym wyzwaniom, a dziœ na tych schodach stoimy razem. To symbol naszej determinacji i zaangażowania w rozwój branży filmowej. Jesteœmy scenarzystkami, producentkami, reżyserkami, aktorkami, autorkami zdjęć, agentkami gwiazd, redaktorkami, dystrybutorkami, agentkami sprzedaży i innymi przedstawicielkami sztuki filmowej”. I skończyły: „Stoimy dzisiaj na tych schodach i to jest symbol naszej determinacji. Schody przemysłu filmowego muszš być dostępne da wszystkich. WchodŸmy na nie”.

Wœród manifestujšcych artystek była polska reżyserka Agnieszka Smoczyńska, która w Cannes w sekcji Tydzień krytyki pokazała swój nowy film „Fuga”. 

W Cannes mocno wybrzmiał też ruch 5050x2020, który narodził sę jako protest przeciwko gorszemu traktowaniu kobiet w biznesie. Twórcy ruch przytaczali liczby. W latach 70. w Stanach kobiety zarabiały 59 procent tego co mężczyŸni zatrudnieni na tym samym stanowisku. W ostatniej dekadzie wynosi to ok. 77 proc. 

Jeœli zmiany nie zacznš następować szybciej to sumy te zrównanjš się dopiero w połowie lat 50. XXI wieku. Stšd wzięło się hasło, które oznancza równouprawnienie już w roku 2020. Ale chodzi też o udział kobiet w zarzšdach korporacji i przesiębiorstw. A Cannes ma swojš interpretację – udział kobiet-reżyserek w konkursach. „Kino francuskie nie zostało dotknięte przez „szok Weinsteina – twierdzš organizatorzy akcji .– Ale trzeba wyjœć poza problemy molestowania seksualnego”. Chcš zrównać liczbę kobiet i mężczyzn w zarzšdach instytucji kulturalnych, stworzyć kobietom łatwiejszš drogę do realizowania swoich projektów. 
W tym roku w Cannes na 21 filmów w głównym konkursie tylko 3 zostały zrealizowane przez kobiety. Pokazywany w przedostatnim dniu festiwalu „Capharnaum” Libanki Nadine Labaki to perełka. „Kierujemy się wyłšcznie kryterium jakoœci” – broni się dyrektor festiwalu Thierry Fremaux, ale zapowiada, że festiwal bardziej otworzy się na artystki.

Polskie kino za tym trentem nadšża. Cannes też jest tego dowodem. Za dwoma filmami, które trafiły do konkursu głównego stojš producentki. Za „Zimnš wojnš” Pawła Pawlikowskiego- Ewa Puszczyńska z „Opus Films”, za „Aykš” Sergieja Dworcewoja - Anna Wydra, właœcicielka „Otis Film”. Œwietnie przyjęta„Fuga” jest dziełem stworzonym przede wszystkim przez kobiety: reżyserkę Agnieszkę Smoczyńskš, scenarzystkę i aktorkę Gabrieli Muskałę oraz producentkę Agnieszkę Kurzydło. Dwie prezentowane tu animacje to filmy Marty Pajek („III”) i Marty Magnuskiej („Inny”). 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL