Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Budżetowe sztuczki dla ominięcia reguły

Fotolia
W projekcie budżetu państwa rzšd dokonał mało przekonujšcych przesunięć wydatków z funduszu do funduszu. Przypomina to raczej księgowe zabiegi, tak by rzšd mógł przeznaczyć więcej na inne cele.

W przyszłym roku Fundusz Pracy, który jest finansowany ze składek od wynagrodzeń, na swojš działalnoœć ma wydać aż o 4 mld zł mniej niż w 2017 r. – wynika z projektu planów finansowych funduszy celowych na 2018 r.

Rzšd planuje, że o 0,9 mld zł mniej Fundusz wyda na aktywne formy walki z bezrobociem, a na zasiłki z tytułu braku zatrudnienia – 0,4 mld zł mniej niż w tym roku. Takie zmiany mogš być uzasadnione poprawš sytuacji na rynku pracy, za to mniej zrozumiała jest propozycja, by Fundusz Pracy przestał finansować wypłatę zasiłków i œwiadczeń przedemerytalnych (w 2017 r. to ok. 2,4 mld zł). Od 2018 r. obowišzek ten ma być scedowany na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych (w 2018 to ok. 2,1 mld zł).

Problem w tym, że to mały fundusz, którego przychody w ostatnich latach oscylowały w granicach 500–600 mln zł. Sfinansowanie zadania na ponad 2 mld zł to dla niego duży ciężar i będzie oznaczało koniecznoœć naruszenia zgromadzonych rezerw. Rezerwy te, obecnie w wysokoœci ok. 5 mld zł, powinny zaœ być gwarancjš wypłacalnoœci Funduszu na podstawowe działanie – wypłatę należnych wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw w razie ich bankructwa.

– Manewr polegajšcy na przesunięciu jednego wydatku z funduszu do funduszu wydaje się szczególnie podejrzany – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert organizacji Pracodawcy RP, który jako pierwszy zwrócił uwagę na rzšdowe propozycje. – Można sšdzić, że chodzi o ominięcie tzw. reguły wydatkowej, która okreœla nieprzekraczalny limit wydatków dla większoœci sektora finansów publicznych – dodaje.

Reguła, wprowadzona jeszcze w 2013 r. (przez rzšd PO), ma ograniczyć zakusy rzšdu na nadmierny wzrost wydatków i docelowo doprowadzić do ograniczenia długu państwa. Zgodnie w jej zasadami na poczštek na dany rok wyliczany jest pewien limit wzrostu wydatków, po czym wszystkie jednostki objęte regułš muszš się nim podzielić i zmieœcić.

Na 2018 r. limit miał wynosić ok. 36 mld zł. Ta wydawałoby się potężna kwota bladła jednak przy rosnšcych potrzebach – m.in. 10 mld zł nowych kosztów wynikajšcych z obniżenia wieku emerytalnego, wzrost wydatków na obronnoœć, na składkę do UE czy w końcu na inwestycje (także te samorzšdowe). Na potrzeby samego budżetu centralnego zostawało niewiele.

Zdaniem Kozłowskiego rzšd znalazł jednak sposób, by rozwišzać swój problem. Wypchnięcie 2,1 mld zł wydatków do FGŒP, który nie jest objęty regułš, i obniżenie wydatków z Funduszu Pracy daje przestrzeń na zwiększenie innych wydatków budżetu – zauważa Kozłowski.

Politycy już nie pierwszy raz sięgajš po różne księgowe sztuczki. Takim zabiegiem było np. wypchnięcie, za czasów rzšdu PO, poza sektor finansów publicznych wydatków inwestycyjnych na budowę dróg po to, by ustrzec się przed przekroczeniem limitu zadłużenia. Z kolei rzšd PiS swoje urzędowanie zaczšł od rozmiękczania reguły wydatkowej, tak by zmieœcić się w budżecie z programem 500+.

Na co idš pienišdze ze składek

Fundusz Pracy, stanowišcy niejako nasze ubezpieczenie w razie bezrobocia, już od kilku lat ma sporš nadwyżkę. Kolejne rzšdy chętnie sięgajš po jego zasoby nie tylko w celu rozwišzywania problemów wynikajšcych z bezrobocia. W 2018 r. 70 mln zł ma zostać przeznaczonych na wsparcie kobiet w cišży „Za życiem", a 200 mln zł – na rozwój sieci żłobków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL