Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

USA: dług publiczny przekroczył 20 bilionów dolarów

Bloomberg
Dług publiczny USA przekroczył po raz pierwszy 20 bilionów dolarów w następstwie podpisania przez prezydenta Donalda Trumpa w ubiegły pištek ustawy, zawieszajšcej na okres trzech miesięcy limit zadłużenia państwa - podały amerykańskie media.

Przyjęta w obu izbach Kongresu przeważajšcš większoœciš głosów ustawa zezwoliła ministerstwu finansów na wznowienie pożyczania pieniędzy po kilkumiesięcznym wykorzystywaniu tak zwanych przedsięwzięć nadzwyczajnych dla uniknięcia niewypłacalnoœci agend rzšdowych. Przedsięwzięcia nadzwyczajne obejmujš na przykład wstrzymanie zakupów wyłšczonych z obrotu giełdowego obligacji skarbowych przez fundusze emerytalne pracowników państwowych - co oznacza ograniczenie ich działalnoœci inwestycyjnej.

Ustawowe zawieszanie limitu zadłużenia publicznego stosuje się w USA od 2013 roku. Pozwala ono ministerstwu finansów na zacišganie pożyczek na kwoty wymagane do regulowania bieżšcych zobowišzań. Zawieszony limit długu publicznego wynosi 19,84 bilionów dolarów.

Trump zaskoczył wielu Republikanów, porozumiewajšc się z Demokratami w Kongresie w sprawie uwolnienia funduszy federalnych w wysokoœci 15 mld dolarów na doraŸnš pomoc dla poszkodowanych przez huragan Harvey w zamian za swš zgodę na zawieszenie limitu zadłużenia.

Według oficjalnych danych ministerstwa finansów USA, jeszcze w pištek dług publiczny zwiększył się do nienotowanej wczeœniej kwoty 20 bilionów 162 mld dolarów. Ponad 14,6 bilionów przypada tutaj na zobowišzania rynkowe, natomiast ponad 5,5 bilionów na wyłšczone z obrotu giełdowego obligacje, znajdujšce się w posiadaniu różnych agend i funduszy rzšdowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL