Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Coraz więcej grup społecznych chce więcej pieniędzy

pexels.com
Gdyby PiS przystał na żšdania wszystkich zainteresowanych, z budżetu wypłynęłyby miliardy.

Protestujšcy w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych domagajš się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Jak szacujš, miałoby to kosztować około 1,63 mld zł rocznie. Przy szacunkach uwzględnieni byli pobierajšcy rentę socjalnš. Otrzymuje jš obecnie 280 tys. osób. Strona rzšdowa twierdzi jednak, że kwota ta jest znacznie większa – ponad 5 mld zł.

Drugi postulat protestujšcych to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższš rentš z ZUS z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy, ze stopniowym jej podnoszeniem do minimum socjalnego 1370 zł. Jak policzył w Radiu TOK FM wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk, to kosztowałaby ok. 600 mln zł rocznie.

W 2017 r. na wsparcie osób niepełnosprawnych wydano 15,7 mld zł. To koszty m.in. œwiadczenia pielęgnacyjnego (w wysokoœci 1477 lub 520 zł), renty socjalnej, dodatku rehabilitacyjnego, wsparcia w ramach programu „Za życiem", ale też uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej czy dofinansowanie uczestnictwa w œrodowiskowym domu samopomocy. Wyższy jest także próg dochodowy uprawniajšcy do œwiadczenia 500+ na pierwsze dziecko, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Protestujšcy w Sejmie rodzice to tylko jedna z grup, które żšdajš więcej pieniędzy. Jesieniš ubiegłego roku wybuch protest lekarzy rezydentów. W rezultacie podpisanego z młodymi medykami porozumienia w tym roku na służbę zdrowia wydane zostanie o ponad 2 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładano. Kwota ta obejmuje podwyżki pensji dla lekarzy.

Walkę o wynagrodzenia zapowiadajš także pielęgniarki, które chcš zarabiać co najmniej 1,5 œredniej krajowej. Pielęgniarek jest obecnie 321 tys.

O swoje walczš też nauczyciele. Domagajš się podwyżek w wysokoœci 1000 zł miesięcznie. To w sumie kosztowałoby około 8,4 mld zł rocznie.

Starania o wyższe pensje zapowiadajš także pracownicy cywilni wojska, policji, inspekcji sanitarnej i sšdów. O podwyżki starajš się też urzędnicy, których pensje sš zamrożone od oœmiu lat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL