Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Ochrona podatników w zawieszeniu

Fotorzepa, Piotr Wittman
Reorganizacja aparatu skarbowego wstrzymała prace nad instrumentem chronišcym firmy przed nadmiernym fiskalizmem.

Im fiskus bardziej dokręca œruby w zwišzku z uszczelnianiem systemu podatkowego, tym pilniejsze staje się rozwišzanie narastajšcego wœród firm problemu. Chodzi o sytuację tych przedsiębiorstw, które nieœwiadomie padajš ofiarš przestępstw VAT, a którym kontrolerzy skarbowi zarzucajš niedochowanie należytej starannoœci i żšdajš zapłaty dużych kwot podatku.

Rzeczpospolita

Jeszcze dwa tygodnie temu na pytanie, jak można pomóc tym podatnikom, Ministerstwo Finansów odpowiadało, że „na bieżšco analizuje problem karuzel VAT i ochrony podatników nieœwiadomie wplštanych w ten proceder". Teraz jednak, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", prace nad wypracowaniem instrumentów ochrony podatników zostały wstrzymane. Okazuje się, że wprowadzenie w życie reformy aparatu skarbowego, czyli budowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), pochłania całš energię resortu.

– Szkoda, bo naszym zdaniem wypracowanie efektywnych instrumentów ochrony firm przed aparatem podatkowym jest wręcz niezbędne –komentuje Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP. – I to jak najszybciej. Największym problemem w tym zakresie wydaje się mentalnoœć urzędników, którzy zwykle każdš przesłankę rozstrzygajš na niekorzyœć podatnika. KAS po reformie ma œcigać przestępców podatkowych i być przyjazny dla uczciwych, legalnie działajšcych przedsiębiorstw. Tyle że osišgnięcie tego drugiego celu wymagałoby rewolucji. Takich działań ze strony resortu finansów jednak nie widzę, tym bardziej więc przydałyby się precyzyjne instrumenty zabezpieczajšce firmy przed zarzutami o brak należytej starannoœci – dodaje.

Co ciekawe, ZIPSEE Cyfrowa Polska, stowarzyszenie producentów i dystrybutorów elektroniki, branży najbardziej dotkniętej karuzelami VAT, ma pomysł, jak uregulować kwestię dobrej wiary podatnika. – Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwoœci UE prawo do odliczenia VAT naliczonego nie przysługuje jedynie temu podatnikowi, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że bierze udział w oszustwie – mówi „Rz" Michał Kanownik, prezes ZIPSEE. – Niestety, w Polsce sprawa nie jest uregulowana, brakuje definicji, czym jest „dobra wiara". Dlatego często działania przedsiębiorcy, mimo jego starań i próby udowodnienia, że o przestępstwie nie wiedział, sš kwestionowane przez administrację skarbowš – dodaje.

Prezes podkreœla, że przedsiębiorcy sš obarczani winš za udział w karuzeli VAT prawie za każdym razem, gdy fiskus wykryje uchybienia na którymkolwiek, nawet odległym, etapie łańcucha obrotu gospodarczego. – Fiskus i organy œcigania majš wystarczajšcy aparat, by weryfikować wszystkie podmioty, firma już jednak nie – podkreœla Kanownik. ZIPSEE zwróciło się ze swojš inicjatywš do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, ale na razie konkretnej odpowiedzi brak.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL