Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Komisarz UE Pierre Moscovici: uchylajšcy się od podatków sš jak wampiry

Pierre Moscovici
Bloomberg
Ci, którzy uchylajš się od płacenia podatków, sš jak wampiry; trzeba rzucić na nich œwiatło – mówił komisarz UE Pierre Moscovici we wtorek podczas debaty w PE o aferze "Paradise Papers". Apelował do krajów UE, by zajęły się tš sprawš i przyjęły nowe przepisy.

Unijny komisarz ds. finansów powiedział, że podobnie jak wiele innych osób był wstrzšœnięty ujawnieniem dokumentów w ramach afery „Paradise Papers”. „Informacje, które do nas docierajš, pokazujš, że (unikanie płacenia podatków - PAP) to problem globalny. Służšcy temu mechanizm jest dobrze naoliwiony” – mówił.

Moscovici podkreœlał, że wielkie korporacje i banki współpracujš ze sobš, by nie płacić podatków. Jego zdaniem jest to „systemowy i zorganizowany” proceder o œwiatowym zasięgu. Ci, którzy uchylajš się od płacenia podatków, sš jak wampiry, a te bojš się tylko œwiatła, trzeba więc to œwiatło na nich rzucić - przekonywał. W tym celu powinno się zmienić prawo, skoro obecne przepisy pozwalajš na takie działania - zaznaczył.

Komisarz apelował do krajów UE m.in. o stworzenie wiarygodnej czarnej listy rajów podatkowych. Jak podkreœlił, Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała stworzenie takiej listy w styczniu 2016 r., jednak nie powstała ona do tej pory. „Lista powinna zostać uzgodniona w przyszłym miesišcu na posiedzeniu ministrów finansów UE 5 grudnia. Proszę kraje członkowskie, żeby nie stało się to za pół roku. Chciałbym, by lista ta była wiarygodna i ambitna oraz by dzięki możliwoœci nakładania sankcji odgrywała rolę odstraszajšcš” – powiedział.

Moscovici mówił też o potrzebie stworzenia przejrzystych zasad dotyczšcych podatków. Jego zdaniem dokumenty ujawnione przy okazji „Paradise Papers” potwierdziły, jak ważnš rolę odgrywajš różnego rodzaju poœrednicy - księgowi, doradcy, prawnicy, banki itp. - pomagajšc dużym firmom i zamożnym osobom w unikaniu sprawiedliwego udziału w podatku w UE. Zaproponowane przez KE przepisy majš uregulować rolę doradców podatkowych, oferujšcych produkty i porady w sprawie unikania płacenia podatków - mówił.

Jak dodał komisarz, dzięki zaproponowanym przez KE przepisom organy podatkowe byłyby w stanie - i znacznie wczeœniej - identyfikować słaboœci regulacyjne, pozwalajšce niektórym firmom i osobom fizycznym na znaczne obniżenie płaconych podatków. Przekonywał, że sš to proste przepisy, które państwa członkowskie mogłyby przyjšć w najbliższych 6 miesišcach. „Chodzi tylko o to, czy znajdzie się wola polityczna” – zaznaczył.

KE opowiada się ponadto za wprowadzeniem przepisów, które umożliwiłyby każdemu obywatelowi Unii dostęp do informacji o tym, czy i jak wielonarodowe przedsiębiorstwa przyczyniajš się do dobrobytu państwa członkowskiego.

Komisja zaproponowała, by duże, międzynarodowe firmy ujawniały publicznie informacje o podatku dochodowym, jaki płacš w UE, z podziałem na kraje. Ponadto miałyby zostać poproszone o ujawnienie, jak wysoki podatek odprowadzajš od działalnoœci poza Uniš. „Byłby to istotny impuls dla przejrzystoœci publicznej w sprawie podatku płaconego przez przedsiębiorstwa wielonarodowe w UE” – zaznaczył. Dodał, że Komisja zachęca państwa członkowskie i Parlament Europejski do pilnego zajęcia się tš sprawš.

Według KE najbardziej ostrożne szacunki wskazujš, że unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników 50-70 mld euro rocznie. Dlatego KE chce, żeby kraje unijne jak najszybciej uzgodniły czarnš listę rajów podatkowych, a także zakres działań, jakie zamierzajš podjšć w walce z rajami podatkowymi. Unijna czarna lista pozwoliłaby Wspólnocie wywierać większš presję na raje podatkowe m.in. dzięki możliwoœci nakładania na nie sankcji przez całš UE. W maju przewodniczšcy KE Jean-Claude Juncker powiedział, przemawiajšc w PE, że firmy powinny płacić podatki tam, gdzie wypracowujš swoje zyski.

Na poczštku listopada, kilkanaœcie miesięcy po ujawnieniu afery "Panama Papers", Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Œledczych (ICIJ) zaczęło prezentować wyniki kolejnego œledztwa. Przeprowadziło je 382 dziennikarzy z 96 redakcji z 67 krajów, którzy przeanalizowali ponad 13 mln dokumentów z 19 oaz podatkowych z lat 1950-2016.

Z zaprezentowanych dokumentów, które nazwano "Paradise Papers", wynika, że wiele ważnych osób na œwiecie transferowało pienišdze do rajów podatkowych. Dotyczy to m.in. członków gabinetu i doradców prezydenta USA Donalda Trumpa, rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina czy współpracowników premiera Kanady Justina Trudeau. W œledztwie pojawiły się też nazwiska artystów, m.in. Madonny i lidera grupy U2 Bono, jak również nazwy międzynarodowych korporacji czy instytucji finansowych zwišzanych z brytyjskim dworem królewskim.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL